กทม.เปิดห้องสมุดออนไลน์

 

FounderAndroid
 Tags:
Node Thumbnail

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับบริษัท Hytexts Interactive ซึ่งเป็นบริษัททำระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ในเครือ Meb เปิดตัวห้องสมุดออนไลน์ของกรุงเทพชื่อ BKK X Hibrary ที่คนในเขตกรุงเทพสามารถมายืมหนังสืออีบุ๊กอ่านได้ฟรี

ระบบ Hibrary ของ Hytexts เป็นหนังสืออีบุ๊ก (มีทั้ง PDF หรือ E-PUB) ที่มีระบบจัดการสิทธิ DRM และจำกัดจำนวนเล่มของอีบุ๊กที่ซื้อสิทธิมา ผู้ใช้บริการสามารถ "ยืม" อีบุ๊กได้ตามโควต้าที่หน่วยงานนั้นมี และมีจำกัดเวลายืมเหมือนหนังสือเล่มกระดาษจริงๆ เมื่อครบกำหนดยืมแล้ว อีบุ๊กเล่มนั้นจะกลับมาเข้าโควต้าเพื่อให้คนอื่นมีสิทธิยืมต่อไป

Hytexts ทำระบบนี้ให้บริการกับหน่วยงานหลายแห่งในไทย เช่น หอสมุดแห่งชาติ สสส. รวมถึงสถาบันการศึกษา โรงเรียน บริษัทอีกหลายแห่งที่ทำระบบห้องสมุดให้บุคลากรของตัวเอง

ในกรณีของกรุงเทพที่เป็นห้องสมุดประชาชน เปิดบริการแก่คนทั่วไป สามารถเข้าใช้งาน BKK x Hibrary ได้ฟรี โดยจำเป็นต้องเปิด location เพื่อยืนยันตัวตนว่าอยู่ในพื้นที่กรุงเทพ (สโลแกนคือ "อีบุ๊กฟรีอยู่เขตไหนอ่านได้ทุกที่") สามารถใช้ได้ทั้งทางเว็บไซต์ และแอพ Hibrary บนสมาร์ทโฟน

Visitors: 224,422