รมว.สุชาติ สั่งจัดคอร์สพัฒนาช่างยานยนต์ EV

รมว.สุชาติ สั่งจัดคอร์สพัฒนาช่างยานยนต์ EV

รมว.สุชาติ มอบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  พัฒนาช่างยานยนต์ จัดฝึกช่างซ่อมรถพลังงานไฟฟ้า ชู สถาบันเฉพาะทางที่สมุทรปราการ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการประกอบชิ้นส่วนสำคัญของรถยนต์ อาทิ แบตเตอรี่ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการผลิตหรือประกอบอุปกรณ์เหล่านี้ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีสมัยใหม่และแรงงานที่มีทักษะฝีมือ แรงงานจำเป็นต้องได้รับการอัพสกิลและรีสกิล ให้มีความรู้และทักษะสำหรับการทำงานร่วมกับกระบวนการผลิต สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศ กระทรวงแรงงาน จึงมีการจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA)  เพื่อพัฒนาแรงงานในสาขานี้โดยเฉพาะ ล่าสุดมอบหมายให้นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมของสถาบัน AHRDA เช่น การฝึกอบรมการซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ไฟฟ้า EV การควบคุมหุ่นยนต์ ABB เป็นต้น เพื่อให้คัดเลือกหลักสูตรตามความต้องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบกิจการ พร้อมมอบนโยบายให้แก่เจ้าหน้าที่สถาบัน AHRDA ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 

นางสาวบุปผา กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมสถาบัน AHRDA ว่าสถาบัน AHRDA พัฒนากำลังแรงงานโดยใช้รูปแบบการฝึกอบรมหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับเทคโนโลยียานยนต์และชิ้นส่วนที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการฝึกอบรมการซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ไฟฟ้า EV ใช้แนวคิดดังกล่าว ปัจจุบันประเทศไทยมีความต้องการรถยนต์ EV เพิ่มมากขึ้น เพราะตอบโจทย์ค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นพลังงานสะอาด ตลาดแรงงานจึงมีความต้องการช่างฝีมือในสาขานี้ จากสอบถามเจ้าหน้าที่สถาบัน AHRDA ทั้ง 2 สองหลักสูตรมีผู้ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวนมาก โดยในอนาค