DSD Online Training

รมว.สุชาติ เผยกระแสตอบรับ DSD Online Training สุดปังผ่านฝึกทะลุ 30,000 คน

รมว.แรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น เผยกระแสตอบรับการเข้าฝึกอบรมผ่านระบบ DSD Online Training ยอดผู้ผ่านฝึกทะลุเป้า 3 หมื่นคน เข้าช็อปหลักสูตรกว่าแสนคน เร่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพิ่มหลักสูตรต่อยอดอาชีพเพิ่มรายได้ ภายใต้แนวคิด “เปิดกว้าง สร้างโอกาส ต่อยอดอย่างยั่งยืน”

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยว่า ทักษะด้านดิจิทัลมีความสำคัญต่อการทำงานในยุคปัจจุบันอย่างมาก แรงงานทุกคนจึงต้องปรับตัวและพัฒนาตนเองให้ทันต่อเทคโนโลยี จึงมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งได้รับรายงานว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้จัดหลักสูตรการฝึกอบรมแบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ของกรม www.dsd.go.th เมนู DSD Online Training สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ฟรี ตามแนวคิด “เปิดกว้าง สร้างโอกาส ต่อยอดอย่างยั่งยืน” และเมื่อสอบผ่านจะได้รับวุฒิบัตร สามารถนำไปใช้ประกอบการสมัครงานได้ ข้อมูลล่าสุดมีผู้ผ่านการฝึกอบรมและได้รับวุฒิบัตรแล้วจำนวน 30,000 คน 

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า กรมได้ร่วมกับเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งมีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการจัดทำหลักสูตรที่เหมาะสมกับสถานการณ์และความต้องการของแรงงานและสถานประกอบกิจการทั้งในปัจจุบันและแนวโน้มความต้องการในอนาคต ปัจจุบันมีผู้เข้าเยี่ยมชมหลักสูตรต่างๆ กว่าแสนคน เข้าฝึกอบรมผ่านเกณฑ์และได้รับวุฒิบัตรแล้วจำนวน 30,000 คน หลักสูตรยอดนิยม 5 อันดับแรก ที่มีผู้ผ่านการฝึกอบรมและได้รับวุฒิบัตรมากที่สุด ได้แก่ อันดับ 1 หลักสูตรเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้โปรแกรม Microsoft Word มีผู้ผ่านการฝึก 4,365 คน อันดับ 2 หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดย Google Application มีผู้ผ่านการฝึก 4,269 คน อันดับ 3 หลักสูตรเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้โปรแกรม Microsoft Excel มีผู้ผ่านการฝึก 4,144 คน อันดับ 4 หลักสูตร Basic Cybersecurity มีผู้ผ่านการฝึก 3,555 คน และอันดับ 5 หลักสูตร Microsoft Excel Intermediate มีผู้ผ่านการฝึก 2,993 คน

นางสาวบุปผา กล่าวต่อว่า จากยอดตัวเลขหลักสูตรที่มีผู้สนใจเข้าฝึก แสดงให้เห็นว่าแรงงานให้ความสนใจในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการทำงานร่วมกันผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นการปรับตัวของแรงงานยุคใหม่ ดังนั้นข้อมูลดังกล่าวกรมจะนำไปพัฒนาและบรรจุหลักสูตรที่เป็นความต้องการของแรงงานและสถานประกอบกิจการให้มีความหลากหลายและพัฒนาให้ดีขึ้น รวมถึงหลักสูตรในระดับที่สูงขึ้นด้วย เพื่อตอบรับกระแสความสนใจของแรงงาน หลักสูตรที่เพิ่มเข้าไปล่าสุด 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนติดต่อผู้ใช้ การพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษา Java และหลักสูตร 11 checklist พิชิตธุรกิจออนไลน์ ซึ่งทั้งสามหลักสูตรได้จากการสำรวจความต้องการฝึกอบรมของประชาชน

“สำหรับผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ ซึ่งมีทั้งหมวดภาษาต่างประเทศและ Soft Skill หมวดโปรแกรมคอมพิวเตอร์และทักษะดิจิทัล หมวดงานช่างและการซ่อมบำรุง หมวดอาชีพอิสระและงานบริการ ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.dsd.go.th เลือกเมนู DSD Online Training หรือสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4” อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าว

Visitors: 343,711