LAWYER'S CLUB

สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสภาทนายความภาค1

เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน LAWYER'S CLUB ครั้งที่ 25 

ณ สนามใจฟ้า อคาเดมี่ จังหวัดลพบุรี

วันที่ 12 - 14 มกราคม 2567

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 244,863