เกษตรอำเภอเบตง

เกษตรอำเภอเบตงเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  มุสลีมะห์ดำเนินกิจกรรมทำ ขนมดอกจอก

ยะลา - เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอเบตงเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมุสลีมะห์พัฒนาในการดำเนินกิจกรรมทำ ขนมดอกจอก และทำขนมตามเทศกาลต่างๆ จำหน่ายในพื้นที่

เมท่อวันที่ 19 เมษายน 2567 นางสาวอาภรณ์ รัตนพิบูลย์ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเบตง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมเยียนวิสาหกิจชุมชนมุสลีมะห์พัฒนา ซึ่งทางกลุ่มดำเนินกิจกรรมทำขนมดอกจอก คุกกี้เนย คุกกี้สิงคโปร์ ขนมกลีบลำดวน และทำขนมตามเทศกาลต่างๆ โดยส่งจำหน่ายในพื้นที่อำเภอเบตง ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมุสลีมะห์พัฒนา ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ขนมดอกจอก เป็นขนมที่นิยมตั้งแต่สมัยก่อน แต่ในปัจจุบันเริ่มจะหาทานยาก เด็กๆสมัยนี้อาจจะไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไรนัก เนื่องจากไม่ค่อยเป็นที่นิยมจากเด็กรุ่นใหม่ ขนมดอกจอกเป็นขนมที่มีรูปทรงคล้ายดอกจอกที่มีแหล่งกำเนิดอยู่ในน้ำ รูปทรงสวยงามน่ารับประทาน แต่เนื่องจากขนมดอกจอกเป็นขนมที่ต้องใช้น้ำมันพืชปริมาณมากในการทอดจึงไม่ค่อยเป็นที่นิยมกับคนสมัยนี้ โดยเฉพาะกับกลุ่มคนที่เน้นเรื่องสุขภาพเป็นสำคัญ อาจเป็นเพราะว่ามีคอเลสเตอรอลสูงเเละทำให้อ้วนได้ ขนมดอกจอกในสมัยก่อนเป็นที่นิยมมากจะเป็นหนึ่งในขนมที่จัดขึ้นในงาน และพิธีการสำคัญต่างๆเช่นงานบวช งานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ ฯลฯ ทำให้ขนมดอกจอกไม่แพ้ขนมไทยอย่างทองหยิบ ทองหยอด หรือฝอยทองที่เป็นที่นิยมทั้งใน