ThaiAlwaysCare

ขอเชิญชวนคนไทย #ThaisAlwaysCare ส่งต่อให้คนที่รักให้นักท่องเที่ยวให้ผู้เยี่ยมเยือนให้รับรู้ถึงความรู้สึกที่เราอยากบอก 

“พวกเราชาวไทยพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้เยี่ยมเยือนจากทุกประเทศด้วยความจริงใจและอบอุ่น Thais Always Care”

#ThaisAlwaysCare

 

C: Compassion เห็นออกเห็นใจ

A: Assistance พร้อมดูแลช่วยเหลือ

R: Relief จัดการปัญหา เยียวยาความรู้สึก

E: Elevate ยกระดับ มาตรฐาน และ ความปลอดภัย

 

 

Visitors: 345,949