Dai Nippon Tours

Dai Nippon Tours ปรับการให้บริการดำเนินธุรกิจใหม่ หลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตโควิค-19 ตลอด 3 ปี ที่ผ่านมา

โควิค-19 ตลอด 3 ปีเต็มที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวไม่เข้ามาเลย ธุรกิจ inbound ต่างเป็น 0 อย่างทั่วหน้า

Dai Nippon Tours ก็ไม่เว้นเช่นกัน แม้ทุกวันนี้ การท่องเที่ยว inbound ก็ยังไม่ฟื้นกลับสู่สภาพเดิมเท่าที่ควร บริษัทอื่นไม่ทราบ ส่วนบริษัทฯ ถือเป็นการล้างฐานเก่าออกทั้งหมดเป็น 0 ต้องมาเริ่มต้นนับ 1 กันใหม่ โดยการปรับนโยบายการตลาด เปิดกว้าง ทั้ง domestic outbound และ inbound ให้ครบวงจร ตั้งเป้าลูกค้าไว้ ที่เดือนละ 30,000 คนขึ้นไปในเวลา 2-3 ปีข้างหน้า

โดยบริษัทฯได้เพิ่มโปรแกรมพิเศษ ตอบรับนโยบาย "การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย" นำกิจกรรม Soft power มาเสริมการตลาด โดยได้รับการสนับสนุนจากโรงแรม 4 ดาวแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 

เปิดคอร์ดสอนการทำอาหารไทย Thai food cooking class ให้กับนักท่องเที่ยว ในรูปแบบ Double win win ให้ได้ทั้งท่องเที่ยวไทย และ เรียนรู้การสร้างอาชีพจากการทำอาหารไทย อย่างคุ้มค่าที่ได้เข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทย

บริษัทฯได้เปิดกว้างให้บริษัท inbound ทั้งหลายที่สนใจ สามารถนำไปเสริมในโปรแกรมท่องเที่ยวของตนเองให้เพิ่มมูลค่าได้อย่างลงตัว 

ส่วนการตลาด domestic และ outbound บริษัทจะร่วมมือกับเพื่อนๆ agent ทั้งหลาย ช่วยกันสร้างสรรค์โปรแกรมทั้งการท่องเที่ยวภายใน และ ต่างประเทศร่วมกันมากๆ เป็น เวทีกลาง ซึ่งกันและกัน ช่วยกันซื้อ ช่วยกันขาย ช่วยกันพัฒนาการตลาด สร้างยอดการขาย ร่ำรวยไปพร้อมๆกัน โดยตั้งเป้าลูกค้าให้ได้เดือนละ 30,000 คนขึ้นไปเช่นกัน ในเวลา 2-3 ปีข้างหน้า

ทั้งนี้ ก็ต้องหวังเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนจากเพื่อนๆ agents หน่วยงานของรัฐและเอกชนอย่างทั่วหน้า