กรมการขนส่งทางบก

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ตรวจความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและจัดระเบียบการเดินรถและดูแลความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

ยะลา -รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ตรวจความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและจัดระเบียบการเดินรถและดูแลความปลอดภัยภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอเบตง จังหวัดยะลา  ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

วันนี้ (28 ธันวาคม 2566 ) นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก  พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ตรวจความพร้อมในการให้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอเบตง จังหวัดยะลา  เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566 ถึง 4 มกราคม 2567 และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยมีนายสาธิต ใช้สถิตย์ ขนส่งจังหวัดยะลา นางคชาพร จินตนุกูล หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา สาขาอำเภอเบตง นายสกุล เล็งลัคน์กุล นายกเทศมนตรีเมืองเบตง ให้การต้อนรับ

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก   เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ที่จะมาถึงนี้เป็นวันหยุดยาวต่อเนื่อง ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนนิยมเดินทางกลับภูมิลำเนา และมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งคาดการณ์ว่าในเทศกาลปีใหม่จะมีปริมาณผู้โดยสารที่เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะเป็นจำนวนมาก   กรมการขนส่งทางบกจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ร่วมอำนวยความสะดวกและจัดระเบียบการเดินรถและดูแลความปลอดภัยภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ควบคู่กับการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถโดยสาร  และได้เน้นย้ำให้มีการตรวจคนขับให้มีความพร้อมก่อนให้บริการ เพื่อดำเนินการตรวจอุปกรณ์ส่วนควบให้มีความมั่นคงแข็งแรงและพร้อมใช้งาน อาทิเช่น ตัวถังรถ ที่นั่งและเข็มขัดนิรภัย ถังดับเพลิง (ต้องมีอย่างน้อย 2 ถัง) ระบบไฟฟ้าภายในรถ ยางรถ กระจกและหน้าต่าง และระบบ GPS เป็นต้น หากพบรถโดยสารสาธารณะมีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย สั่งเปลี่ยนรถคันใหม่ทดแทนหรือสั่ง “ห้ามใช้” รถคันดังกล่าวทันที รวมถึงตรวจความพร้อมของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ ได้แก่ การมีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้อง ตรวจสมุดประจำรถ ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และกำชับให้คนขับรถโดยสารสาธารณะต้องปฏิบัติตามกฎหมายจราจรทางบก และตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกอย่างเคร่งครัด

โดยปีนี้เน้นย้ำผู้ประกอบการจะมีการตรวจสภาพรถ โดยเฉพาะการตรวจล้อยาง ด้วยระบบดิจิทัลมากกว่า 1,000 ชุด หากพบว่า รถไม่มีความพร้อมจะต้องเปลี่ยนรถ และจะมีการพ่นห้ามใช้งานจนกว่าจะใช้งานได้ ส่วนคนขับชั่วโมงการทำงานจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 10 ชม.เปลี่ยนคนขับรถและหากครบ 4 ชม.จะต้องมีการพักรถ 30 นาที รวมถึงจะมีการตรวจสุขภาพและวัดไข้ คนขับรถ เพื่อตรวจความปลอดภัยก่อนให้บริการ นอกจากนี้ยังขอความร่วมมือคนขับรถโดยสาร ขอให้กำชับให้ผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัย ทุกที่นั่งก่อนให้บริการ 

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า ประชาชนที่พบปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ สามารถแจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ (ชั่วคราว) ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศ หรือช่องทางร้องเรียนต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบกซึ่งให้บริการตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 จำนวน 5 ช่องทาง  ดังนี้

 1) สายด่วน โทร.1584 ตลอด 24 ชั่วโม