กรมการท่องเที่ยว

• กรมการท่องเที่ยวเด้งรับรัฐบาลใหม่ปั๊มไฮซีซันและวีซ่าฟรีทัวร์จีนลุยอบรมนายทะเบียนธุรกิจท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ 6 สาขา  

•  นำร่อง 3 พื้นที่ “กรุงเทพฯ-โคราช-เชียงใหม่” จัดแถวสร้างความเชื่อมั่นให้โดนใจจีน

นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว (DOT) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬษ เปิดเผยว่า เตรียมความพร้อมดูแลนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าไทยช่วงหยุดวันชาติปลายเดือนกันยายน 2566 ต่อเนื่องถึงเทศกาลตรุษจีนต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยเปิดอบรมนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ทั่วประเทศ 6 สาขา โดยมีเจ้าหน้าที่จากกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวช่วยซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ นำร่องก่อน 3 จังหวัดท่องเที่ยว ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา และเชียงใหม่ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวจีน และป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำที่ผิดกฎหมาย อันจะนำไปสู่การเสื่อมเสียภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ในช่วงฤดูท่องเที่ยว (High Season)  ควบคู่กับสนับสนุนนโยบายฟรีวีซ่าของรัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน ได้ด้วย

ล่าสุดมีรายงานจากทางกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬาถึงสถานการณ์ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติ ช่วง 8 เดือน 17 วัน  ระหว่าง 1 มกราคม – 17 กันยายน 2566 ไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางสะสมรวมแล้วทั้งสิ้น 19,000,988 คน สร้างรายได้ 795,114 ล้านบาท ผนวกกับนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กับนางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีนโยบายเร่งด่วนผลักดันการท่องเที่ยวสร้างรายได้เข้าประเทศให้ได้มากที่สุดตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป

โดยเฉพาะความร่วมมือกันกระตุ้นการท่องเที่ยวตลาดจีนช่วงเทศกาลวันชาติจีนและตรุษจีนปีหน้าเทศกาลตรุษจีนปีหน้า เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นด้วยนโยบายยกเว้นการตรวจลงตราให้นักท่องเที่ยวจีนที่จะเดินทางมาไทย ไม่ต้องขอวีซ่าและไม่มีค่าธรรมเนียมใดเป็นเวลา 5 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 

นายจาตุรนต์  กล่าวว่ากรมการท่องเที่ยวมุ่งหวังทำให้การท่องเที่ยวไทยช่วงไฮซีซั่น และผลจากนโยบายฟรีวีซ่าของรัฐบาล เป็นแรงกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะจีนนำเงินเข้ามาใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวในไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามเป้าหมาย ช่วยกระจายรายได้ถึงมือประชาชนทั่วประเทศ พร้อมกับผลักดันเศรษฐกิจขยายและฟื้นตัวหลังผ่านพ้นสถานการณ์โควิด-19 และจะขอเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี มีน้ำใจ คอยช่วยเหลือนักท่องเที่ยวด้วยมิตรไมตรี ร่วมอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว สร้างความประทับใจให้เลือกกลับมาเมืองไทยซ้ำ ๆ สร้างรายได้เข้าประเทศอย่างมีนัยสำคัญเป็นเสาหลักเศรษฐกิจอนาคตได้เป็นอย่างดี

Visitors: 100,347