กรมทรัพย์สินทางปัญญา

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ก้าวสู่ปีที่ 32  องค์กรรัฐวิถีใหม่ ใช้เทคโนโลยีพลิกโฉมระบบทรัพย์สินทางปัญญาไทยพร้อมประกาศเจตนารมณ์ เดินหน้าสู่องค์กรแห่งความยั