กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

นางสาวบุปผา  เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า  การลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีในครั้งนี้ มีโอกาสเยี่ยมชมการฝึกภายใต้โครงการดังกล่าว พร้อมให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรม จากรายงานพบว่าในปี 66 สพร.7 อุบลราชธานี ได้รับเป้าหมายให้ฝึกอบรมจำนวน 200 คน  ดำเนินการฝึกอบรมไปแล้ว รุ่นที่ 1 เมื่อเดือนมกราคม 2566 จำนวน 54 คน และครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 2 จำนวน 155 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 209 คน เปิดฝึกทั้งหมด 13 หลักสูตร อาทิ ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ช่างซ่อมเครื่องยนต์ ช่างสีรถยนต์ และช่างควบคุมเครื่องกัดและเครื่องกลึง CNC ทั้งหมดเป็นหลักสูตรที่ตลาดแรงงานมีความต้องการจ้างงานทั้งสิ้น

 

นางสาวบุปผา กล่าวต่ออีกว่า สพร. 7 อุบลราชธานี ดำเนินงานภายใต้ UBISD Model ได้จับมือกับสถานประกอบกิจการ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัด ในการจัดหาตำแหน่งงานรองรับผู้ผ่านการฝึกอบรม และได้รับจ้างงานในอัตราที่เหมาะสม อีกทั้งได้ร่วมมือกับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ในการพัฒนาฝีมือกลุ่มช่างสีและตัวถังรถยนต์ เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ดำเนินการฝึกหลักสูตร ช่างสีและตัวถังรถยนต์ ระยะเวลาการฝึก 120 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาในสถานศึกษาภาครัฐและเอกชนที่เปิดระดับ ปวช. และ ปวส. มุ่งเน้นให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษามีงานทำ ฝึกจบแล้วบริษัทรับเข้าทำงานทันที ดังนั้น ผู้ที่ผ่านการฝึกจาก สพร.7 อุบลราชธานี มีงานทำไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ระหว่างฝึกอบรมมีที่พักให้อยู่ฟรี และมีเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารอีกด้วย 

 

"การฝึกอบรมตามแบบของอุบลโมเดลนี้ จะใช้เป็นต้นแบบให้กับหน่วยฝึกของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ โดยย้ำกับทุกจังหวัด ให้สำรวจความต้องการจากผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดหาตำแหน่งงานและทักษะที่ต้องการจ้างแรงงาน เพื่อจัดฝึกอบรมในสาขาที่มีตำแหน่งงานรองรับหรือต่อยอดการประกอบอาชีพอิสระได้   จึงขอเชิญชวนน้อง ๆ ที่จบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) แต่ไม่ได้ศึกษาต่อ และอายุไม่เกิน 25 ปี ที่สนใจ สามารถสมัครเข้าอบรมได้ที่สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 ” นางสาวบุปผา กล่