กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เสริมแกร่งท่องเที่ยวภูเก็ต

รมว.สุชาติ มอบกรมพัฒน์หารือผู้ประกอบการ เสริมแกร่งท่องเที่ยวภูเก็ต 

รมว.สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระดมสมองร่วมกับภาคีเครือข่ายสร้างกลยุทธ์ เสริมทัพการพัฒนาทักษะกำลังแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ 

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากการฟื้นตัวของภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลายลง ทำให้ภาคธุรกิจ ท่องเที่ยวและบริการประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน ซึ่งในเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสำคัญและกำชับให้กระทรวงแรงงาน เร่งแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งในส่วนของกระทรวงแรงงาน ผมได้มอบหมายให้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่จัดประชุมหารือกับผู้ประกอบการภาคท่องเที่ยวและบริการ เพื่อรับทราบจำนวนและทักษะที่ต้องการว่ามีจำนวนเท่าใด เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของประเทศ 

ด้าน นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า ในวันนี้ได้

ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อมาประชุมรับฟังความคิดเห็นกับผู้ประกอบการ สมาคมชมรมภาคธุรกิจด้านท่องเที่ยวและบริการ อาทิ นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ กรรมการบริหารสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ประธานชมรมบริหารงานบุคคลจังหวัดภูเก็ต และนายกสมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ต ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต เพื่อรับทราบถึงตำแหน่งที่ต้องการแรงงานและทักษะที่จำเป็น ทั้งนี้ก่อนหน้านี้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้มีการจัดประชุม รับฟังความคิดเห็น ในลักษณะดังกล่าวไปแล้ว 1 ครั้ง แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดคลี่คลาย ทำให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น และพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ผู้ประกอบการจึงมีความต้องการเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว ทั้งนี้ที่ผ่านมากรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่แรงงานทุกช่วงวัยอย่างต่อเนื่อง ในส่วนภาคท่องเที่ยวและบริการได้ฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มีเป้าหมายจำนวน 4,900 คน ดำเนินการแล้ว 3,992 คน การหารือในครั้งนี้ จะสามารถนำไปสู่การยกระดับทักษะแรงงานให้มีความพร้อมและป้อนเข้าสู่ตลาดภาคท่องเที่ยวและบริการได้อย่างเพียงพอ เพื่อให้เศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวโดยเร็วต่อไป

Visitors: 345,949