กรมพัฒน์จัด Up-Skill

กรมพัฒน์ จัดหลักสูตร Up-Skill ดิจิทัล  EV และRobot  นำร่องใน 14 นิคมอุตสาหกรรม

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เตรียมแผนพัฒนาศักยภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม จัดหลักสูตร Up-Skill ดิจิทัล EV และRobot  นำร่องใน 14 นิคมอุตสาหกรรม รองรับการเติบโตของเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า จากข้อมูลของสภาพัฒน์ ว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2567 คาดว่าจะขยายตัวจากภาคส่งออก การอุปโภคบริโภคและท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง รวมถึงสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้เปิดเผยข้อมูลสถานการณ์และแนวโน้มอุตสาหกรรม ปี 2567 และสภาอุตสาหกรรมภาค 5 ภาค เพื่อนำเสนอมุมมองแนวโน้มอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นในปีนี้จาก 46 กลุ่มอุตสาหกรรม พบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะขยายตัวดีขึ้น อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ จากข้อมูลดังกล่าวกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในฐานะหน่วยงานที่ต้องพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีผลิตภาพสูง รองรับความต้องการของตลาดแรงงาน จึงร่วมกับหลายหน่วยงานเพื่อวางแผนในการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศ ซึ่งครั้งนี้ ได้ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เตรียมความพร้อมทั้งหลักสูตรการฝึกเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานของไทยให้ทันต่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและนวัตกรรมใหม่ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตด้านอุตสาหกรรมของประเทศ ซึ่งตรงกับนโยบาย Up-Skill for Mor