กรมพัฒน์จับมือแม่ทัพภาค3

กรมพัฒน์จับมือแม่ทัพภาคที่ 3 เพิ่มทักษะอาชีพให้ทหารพิษณุโลก

วันที่ 6 มีนาคม 2567  นางสาวบุปผา เรืองสุด  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมด้วย พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์  แม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ทหารประจำการ และทหารกองประจำการ ระหว่าง นางสาวกุลวดี ยาดี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ พลตรี สกนธ์ เพชรทอง  ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 โดยมี นางสาวน้อยหน่า บางสีองค์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน และ พลตรี สมบัติ บุญกอแก้ว เสนาธิการ กองทัพภาคที่ 3 ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องบันเทิงทัพ 1 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

นางสาวบุปผา เรืองสุด  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยหลังจากพิธีลงนามว่า สืบเนื่องจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก กับกองทัพภาคที่ 3 ได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาทักษะฝีมือให้กับทหารประจำการ และทหารกองประจำการ โดยในปี 2567 ดำเนินการแล้ว 88 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2567) จัดฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อาทิ การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก การขับขี่รถแทรกเตอร์มืออาชีพ เทคนิคการขับรถลากจูง เป็นการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ครูฝึกที่เป็นทหารช่าง เพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อให้แก่กลุ่มทหารกองประจำการหรือทหารเกณฑ์ในรุ่นต่อไป  และที่ผ่านมาในปี 2566 ดำเนินการฝึกอบรมให้แก่ทหารกองประจำการและก่อนปลดประจำการไปแล้ว จำนวน 191 คนรวมกว่า 10 หลักสูตร  ความร่วมมือกันในครั้งนี้ จะร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้มีความหลากหลายมากขึ้น ตามความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อส่งเสริมสนับสนุน