กรมพัฒน์เจ๋งฝึกเกษตรกรขับโดรน

กรมพัฒน์เจ๋ง ฝึกเกษตรกรขับโดรน ใช้เทคโนโลยีสู่เกษตรสมัยใหม่

อธิบดีบุปผา เผยเร่งฝึกอบรมให้เกษตรกร มีทักษะการขับโดรนเพื่อการเกษตร ปรับตัวทันเทคโนโลยีสู่เกษตรสมัยใหม่ ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า  ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีพื้นที่การเกษตรมากถึง 150 ล้านไร่ มีแรงงานที่ทำงานในภาคเกษตรกรรมถึง 11.74 ล้านคน  การทำเกษตรแบบเดิมอาจมีต้นทุนสูง อีกทั้งได้ผลผลิตในปริมาณที่น้อยและคุณภาพไม่ได้ตามมาตรฐาน การทำเกษตรกรรมสมัยใหม่จึงเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ซึ่งประเทศไทยได้เริ่มนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นส่วนสำคัญในการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมเกษตร จากการทำเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การทำเกษตรสมัยใหม่ จึงถือเป็นความท้าทายต่อเกษตรกรไทยอย่างมาก แรงงานภาคเกษตรจึงจำเป็นต้องเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต โดยเฉพาะการนำโดรนมาใช้ในการฉีดพ่นยาฆ่าแมลง การหว่านเมล็ดพันธุ์พืช การใส่ปุ๋ย เป็นต้น ช่วยลดเวลาในการทำงานและลดปัญหาการจ้างแรงงานลงไปได้ นอกจากนี้ การขับโดรนยังเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดี

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า  กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ร่วมกับบริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด  และผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรสมัยใหม่จัดทำหลักสูตร ผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อการเกษตร เพื่อจัดฝึกอบรมให้แก่แรงงานภาคการเกษตรและกลุ่มแรงงานที่ต้องการนำไปประกอบอาชีพ เนื่องจากอาชีพการขับโดรนมีแนวโน้มความต้องการสูงขึ้น โดยตั้งเป้าหมายให้เกษตรกรและผู้สนใจประกอบอาชีพ นำโดรนไปใช้ในขั้นตอนการเพาะปลูก ใส่ปุ๋ย ฉีดพ่นสารกำจัดศัตรูพืช การพ่นยาฆ่าแมลง ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าของสินค้าและลดความเสี่ยงอันตรายในระหว่างการปฏิบัติงาน ใช้เวลาในการฝึก 3 วัน (18 ชั่วโมง) เรียนรู้ตั้งแต่ส่วนประกอบของโดรน วิธีการใช้งาน ความปลอดภัย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จนถึงการซ่อมบำรุงเบื้องต้น นอกจากนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติการขับโดรนอีกด้วย  ที่ผ่านมากรมได้จัดฝึกอบรมไปแล้วในพื้นที่ 18 จังหวัดทั่วประเทศมีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 670 คน และในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2566 มีแผนจัดอบรมใน 3 จังหวัด ได้แก่ นครนายก จันทบุรี และมหาสารคาม ดังนี้ จังหวัดนครนายก ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 11 – 12 ตุลาคม 2566 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก จังหวัดจันทบุรี ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน 2566 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี และจังหวัดมหาสารคาม ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2566 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมตามจังหวัดที่แจ้งไว้ข้างต้น หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน www.dsd.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4” อธิบดีบุปผา กล่าว

Visitors: 244,884