กรมพัฒน์เจ๋งฝึกเกษตรกรขับโดรน

กรมพัฒน์เจ๋ง ฝึกเกษตรกรขับโดรน ใช้เทคโนโลยีสู่เกษตรสมัยใหม่

อธิบดีบุปผา เผยเร่งฝึกอบรมให้เกษตรกร มีทักษะการขับโดรนเพื่อการเกษตร ปรับตัวทันเทคโนโลยีสู่เกษตรสมัยใหม่ ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า  ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีพื้นที่การเกษตรมากถึง 150 ล้านไร่ มีแรงงานที่ทำงานในภาคเกษตรกรรมถึง 11.74 ล้านคน  การทำเกษตรแบบเดิมอาจมีต้นทุนสูง อีกทั้งได้ผลผลิตในปริมาณที่น้อยและคุณภาพไม่ได้ตามมาตรฐาน การทำเกษตรกรรมสมัยใหม่จึงเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ซึ่งประเทศไทยได้เริ่มนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นส่วนสำคัญในการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมเกษตร จากการทำเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การทำเกษตรสมัยใหม่ จึงถือเป็นความท้าทายต่อเกษตรกรไทยอย่างมาก แรงงานภาคเกษตรจึงจำเป็นต้องเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต โดยเฉพาะการนำโดรนมาใช้ในการฉีดพ่นยาฆ่าแมลง การหว่านเมล็ดพันธุ์พืช การใส่ปุ๋ย เป็นต้น ช่วยลดเวลาในการทำงานและลดปัญหาการจ้างแรงงานลงไปได้ นอกจากนี้ การขับโดรนยังเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดี

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า  กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ร่วมกับบริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด  และผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรสมัยใหม่จัดทำหลักสูตร ผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อการเกษตร เพื่อจัดฝึกอบรมให้แก่แรงงานภาคการเกษตรและกลุ่มแรงงานที่ต้องการนำไปประกอบอาชีพ เนื่องจากอาชีพการขับโดรนมีแนวโน้มความต้องการสูงขึ้น โดยตั้งเป้าหมายให้เกษตรกรและผู้สนใจประกอบอาชีพ นำโดรนไปใช้ในขั้นตอนการเพาะปลูก ใส่ปุ๋ย ฉีดพ่นสารกำจัดศัตรูพืช การพ่นยาฆ่าแมลง ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าของสินค้าและลดความเสี่ยงอันตรายในระหว่างการปฏิบัติงาน ใช้เวลาในการฝึก 3 วัน (18 ชั่วโมง) เรียนรู้ตั้งแต่ส่วนประกอบของโดรน วิธีการใ