กรมพัฒน์เร่งฝึกทักษะ3จังหวัดชายแดนใต้

อธิบดีกรมพัฒน์ รับนโยบายรมว.พิพัฒน์ เร่งฝึกทักษะยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน 3 จังหวัดชายแดนใต้


อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับนโยบายรมว.พิพัฒน์ ลงพื้นที่นราธิวาส เร่งฝึกทักษะอาชีพ หวังสร้างงาน สร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน 3 จังหวัดชายแดนใต้

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลและนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับการพัฒนาแรงงานใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ในทุกมิติ  ซึ่งในส่วนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้รับนโยบายของรมว.แรงงาน ในการพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่แรงงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้  จึงลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อเน้นย้ำการดำเนินงานของกรมที่ต้องตอบสนองความต้องการของแรงงานในพื้นที่อย่างเร่งด่วน รวมถึงต้องบูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาแรงงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น อีกทั้งเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหนึ่ง โดยในปีงบประมาณ 2567  กรมฯมีแผนดำเนินการพัฒนาแรงงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งสิ้น 12,770 คน โดยจัดหลักสูตรการฝึกตามความต้องการของพื้นที่

นางสาวบุปผา กล่าวต่อว่า ในปี 2566 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีเป้าหมายพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่แรงงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม 10,713 คน มีผู้ผ่านการฝึกอบรมแล้วจำนวน 14,892 คน อาทิ โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมไปถึงโครงการพัฒนาแรงงานอิสระกลุ่มผู้มีสิทธิบัตรสวัส