กรมพัฒน์-คูโบต้า

กรมพัฒน์ควงแขนคูโบต้าเจริญชัย ยกระดับทักษะแรงงาน เสริมมาตรฐานผู้ประกอบการเครื่องจักรการเกษตร

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567  นางสาวบุปผา เรืองสุด  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการยกระดับการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านเครื่องจักรกลการเกษตรสู่มาตรฐานสากล ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยนางพรศิวลักษณ์  ผิวสอาด  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี กับ นายสมชาติ  พงคพนาไกร  กรรมการผู้จัดการ บริษัท คูโบต้าเจริญชัย จำกัด ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารโชว์รูม GWM ถนนชยางกูร อำเภอเมือ