กรมพัฒน์ จับมือกปภ.

กรมพัฒน์ จับมือ กปภ. ผลิตช่างประปามืออาชีพ นำร่อง 10 จังหวัด 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค จัดฝึกอบรม สร้างอาชีพช่างประปาแทรกเทคนิคการสร้าง content บนโซเชียล ประกาศรับงานการให้บริการผ่านโลกออนไลน์

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค จัดโครงการฝึกอาชีพประปาให้ประชาชน เนื่องจากมีความต้องการสนับสนุนให้เกิดแรงงานที่มีทักษะด้านวิชาชีพประปาและสนับสนุนการสร้างอาชีพประปาให้แก่ประชาชน โดยมีเจ้าหน้าที่จากการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านนี้มาเป็นวิทยากร ผู้เข้าฝึกอบรมในโครงการนี้จะได้รับความรู้ที่ถูกต้องจากผู้ที่มีประสบการณ์ ตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตน้ำประปาและการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ความปลอดภัยในการทำงาน ความรู้เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือสำหรับงานสำรวจ ติดตั้งและซ่อมท่อประปาภายในอาคาร การอ่านแบบงานระบบสุขาภิบาลเบื้องต้น การสำรวจหาการรั่วของท่อประปา นอกจากนี้กรมฯยังบรรจุความรู้ในเรื่องของเทคนิคการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับช่างประปาด้วย เพื่อให้ช่างประปามีความรู้การทำสื่อประชาสัมพันธ์การรับงานจ้าง  อาทิ การถ่ายภาพ สร้าง Content ซึ่งจะสามารถเพิ่มช่องทางสร้างการรับรู้ให้แก่บุคคลอื่นๆที่กำลังมองหาช่างซ่อมประปาได้มากขึ้น สามารถรับงานได้ในหลากหลายช่องทาง เป็นการเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้ทันยุคสมัย หลักสูตรนี้จึงไม่เพียงแค่ฝึกให้เป็นช่างเท่านั้น แต่ยังนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ต่อไปอีกด้วย

นางสาวบุปผา กล่าวต่อว่า ในปีงบประมาณ 2567 นี้ มีเป้าหมายในการพัฒนาทักษะแรงงานให้เป็นช่างประปามืออาชีพ จำนวน 10 รุ่นๆละ 20 คน กระจายไปใน 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี สุราษฎร์ธานี พัทลุง มหาสารคาม บึงกาฬ บุรีรัมย์ และอุทัยธานี โดยที่แรกจะเปิดฝึกอบรมที่จังหวัดน่าน ในวันที่ 17 – 19 มกราคม 2567 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน และต่อมาสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี จะเปิดฝึกอบรมในวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม  และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี เปิดฝึกอบรมในวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2567 และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11สุราษฎร์ธานี จะเปิดฝึกในวันที่ 3 – 5 เมษายน 2567 การฝึกอบรมดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เมื่อฝึกอบรมเสร็จจะได้รับวุฒิบัตร เพื่อเป็นเครื่องการันตีว่าผ่านการฝึกอบรมจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแล้ว  

กำหนดการเปิดฝึกอบรมของจังหวัดอื่นๆ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เพจเฟซบุ๊กของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือเว็ปไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน www.dsd.go.th ผู้ที่สนใจและต้องการสมัครสามารถสมัครได้ที่สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั้ง 9 จังหวัดข้างต้น หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4