กรมพัฒน์ จับมือร่วม จระเข้ และ เคเซอรา

กรมพัฒน์ จับมือร่วม จระเข้ และ เคเซอรา ฝึกทักษะช่างปูกระเบื้องแบบครบวงจร เสริมเทคนิคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้รองอธิบดี นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด ลงนามความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานกลุ่มช่างก่อสร้าง กับบริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมีคุณศุภพงษ์ เพชรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคุณวรพจน์ ตั้งมนัสวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาด และบริษัท เค เซอรา จำกัด โดยคุณปณัดดา อรรถสารประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ และคุณประสิทธิ์ นิมมานวรดิษฐ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ร่วมลงนามความร่วมมือ ณ ห้องประชุมจระเข้ทอง บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยหลังลงนามความร่วมมือในวันนี้ว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการร่วมกันพัฒนาทักษะให้แก่แรงงานกลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านช่างก่อสร้าง ซึ่งเป็นการบูรณาการกับทั้ง 3 หน่วยงานที่มีสัมพันธภาพเหนียวแน่น และพร้อมที่จะร่วมกันพัฒนาในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับบริการ การพัฒนาศักยภาพให้แก่แรงงานที่ประกอบอาชีพด้านช่างก่อสร้างให้มีความรู้ความสามารถทันต่อเทคโนโลยีด้านการก่อสร้างที่มีการพัฒนาทั้งผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเครื่องมือเครื่องจักรที่นำมาใช้ในการอำนวยความสะดวกแก่ช่างให้สามารถทำงานได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น รวมถึงกระบวนการหรือขั้นตอนการทำงานของช่างผู้ชำนาญการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดมลภาวะอีกด้วย

นายเฉลิมพงษ์ กล่าวต่อไปว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ถือว่ามีเป้าหมายและกลไกในการบูรณาการภารกิจร่วมกัน โดยบริษัทได้แจ้งแผนการฝึกอบ