กรมพัฒน์ เร่งผลิตช่างซ่อมบำรุง ป้อนท่าเทียบเรือยอร์ชภูเก็ต

อธิบดีกรมพัฒน์ ขานรับข้อสั่งการ รมว.แรงงาน “พิพัฒน์” เร่งผลิตช่างซ่อมบำรุง ป้อนท่าเทียบเรือยอร์ชภูเก็ต

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขานรับข้อสั่งการของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เร่งผลิตช่างซ่อมบำรุงบนเรือยอร์ช พร้อม Upskill แรงงาน ป้อนธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ เน้นทักษะที่จำเป็นและทักษะเฉพาะด้าน

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้สั่งการหลังจากได้ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งผลิตแรงงานป้อนตลาดแรงงานภาคการท่องเที่ยวและภาคอุตสาหกรรมท่าจอดเรือซุปเปอร์ยอร์ชอย่างเร่งด่วน เพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นจังหวัดท่องเที่ยวและเป็นท่าเทียบเรือยอร์ชที่สำคัญของประเทศ สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นจำนวนมาก แต่ยังขาดแรงงานเป็นจำนวนมาก เช่น ช่างเชื่อม ช่างเชื่อมใต้น้ำ พนักงานบริการอาหาร พนักงานต้อนรับส่วนหน้า จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อให้เกิดการจ้างงาน และรายได้ตามทักษะฝีมือแรงงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่งพัฒนาทักษะแรงงานในภาคอุตสาหกรรมท่าจอดเรือซุปเปอร์ยอร์ชและภาคท่องเที่ยวและบริการ อาทิ ช่างเชื่อม ช่างเชื่อมใต้น้ำ พนักงานนวดและสปา พนักงานบริการอาหาร พนักงานต้อนรับส่วนหน้า แม่บ้านโรงแรม พนักงานขับรถบริการ และมัคคุเทศก์ เพื่อรองรับการจ้างงานอย่างเร่งด่วน

นางสาวบุปผา กล่าวต่อว่า ในปี 2567 ได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือ 21 ภูเก็ต เร่งดำเนินการพัฒนาทักษะแรงงานกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ และกลุ่มธุรกิจท่าจอดเรือซุปเปอร์ยอร์ชอย่างเร่งด่วน จากการสำรวจความต้องการผู้ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องในภาคการท่องเที่ยว และกลุ่มธุรกิจท่าจอดเรือซุปเปอร์ยอร์ชของจังหวัดภูเก็ต พบว่า กลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ มีความต้องการแรงงานในตำแหน่งพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม พนักงานต้อนรับส่วนหน้า แม่บ้านโรงแรม พนักงานขับรถบริการ มัคคุเทศก์ ในส่วนของกลุ่มธุรกิจท่าจอดเรือซุปเปอร์ยอร์ช มีความต้องการแรงงานในตำแหน่งช่างเชื่อม กัปตันเรือ ผู้ช่วย (เด็กเรือ), โฮสเตส (พนักงานต้อนรับบนเรือ) ผู้ช่วยกุ๊ก และพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งขณะนี้ได้เตรียมแผนการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ อาทิ ช่างเชื่อม ช่างเชื่อมใต้น้ำ หลักสูตรเทคนิคการติดตั้งฉนวนความเย็นบนเรือสำราญ คนครัวบนเรือ เทคนิคการสอนงาน การบริการอาหารและเครื่องดื่ม โดยจะเปิดฝึกอบรมในหลักสูตรเทคนิคการติดตั้งฉนวนความเย็นบนเรือสำราญ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะ และคนครัวบนเรือ เป็นหลักสูตรเร่งด่วน และจะทยอยฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพื่อป้อนแรงงานให้กับกลุ่มธุรกิจท่าจอดเรือยอร์ช และกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

ท่านใดที่สนใจฝึกอบรมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เบอร์โทร 076 685270 หรือเว็ปไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน www.dsd.go.th

Visitors: 89,056