กรมพัฒน์-โซลาร์เซลล์

กรมพัฒน์ เสริมภูมิแรงงานติดตั้งโซลาร์เซลล์พร้อมชวนทดสอบฝีมือรองรับค่าจ้างเป็นธรรม

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชวนแรงงานฝึกอบรมการติดตั้งและบำรุงรักษาโซลาร์เซลล์ พร้อมวัดระดับทักษะ