กองทัพเรือประดับเครื่องหมายนักเรียนนายเรือ

ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ ประดับเครื่องหมายนักเรียนบังคับบัญชา ชั้นปีที่ 5 จำนวน 38 นาย

พลเรือโท ประวุฒิ รอดมณี ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายนักเรียนบังคับบัญชา ประจำปีการศึกษา 2566 ให้แก่นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 5 จำนวน 38 นาย เพื่อเป็นเกียรติให้กับนักเรียนนายเรือชั้นสูงสุด ที่ผ่านการพิจารณาจากกรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของโรงเรียนนายเรือร่วมประดับเครื่องหมายนักเรียนบังคับบัญชา และมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงของโรงเรียนนายเรือ ตลอดจนกำลังพลของโรงเรียนนายเรือ เข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าว ณ ลานสวนสนามโรงเรียนนายเรือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645

Visitors: 343,709