การประกวดพระเครื่องไทยครั้งที่ 18

สมาคมส่องพระแท้เมืองสยาม

จัดงาน มหกรรมการประกวดพระเครื่องไทย ครั้งที่18

 วันอาทิตย์ที่11 มิถุนายน 2566

ชิงถ้วยอาจารย์นุ พระแท้เมืองสยาม นายกสมาคมส่องพระแท้เมืองสยาม  ณ หอประชุม ไปรษณีย์ไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

Visitors: 346,748