การแข่งขันวิ่ง lyerweng Fun Run 2023 พิชิตสกายวอล์คทะเลหมอกอัยเยอร์เวง

นักวิ่งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมวิ่งฝ่าสายหมอก หอมกลิ่นทุเรียนภุเขา ในการแข่งขันวิ่ง lyerweng Fun Run 2023 พิชิตสกายวอล์คทะเลหมอกอัยเยอร์เวง กระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว

วันนี้ (4 มิ.ย. 66 ) ที่โรงเรียนบ้านวังใหม่ ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดการแข่งขันวิ่ง lyerweng Fun Run 2023 พิชิตสกายวอล์ค ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตำบล ประจำปี 2566  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลอัยเยอร์เวงและกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้กีฬาวิ่งเป็นสื่อนำ  โดยมีบรรดานักวิ่งชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า 600 คน เข้าร่วมวิ่ง โดยมีชาวบ้านในพื้นที่ ออกมายืนถือป้ายให้กำลังใจนักวิ่ง  ซึ่งตลอดเส้นทาง 5.7 กิโลเมตร  นักวิ่งจะต้องวิ่งฝ่าสายหมอกยามเช้า อากาศเย็น ผ่านสวนผลไม้ สวนทุเรียน สวนยางพารา และเนินเขาสูงเพื่อพิชิตสกายวอล์คทะเลหมอกอัยเยอร์เวง 

นายซอลาฮุดดีน ยาญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง  กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา  ได้ร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อใช้กีฬาวิ่งเป็นสื่อการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ใหม่ทางด้านการท่องเที่ยวในตำบลอัยเยอร์เวง และตอบสนองความต้องการพัฒนาด้านการกีฬาของเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของประชาชนในพื้นที่ให้มีความรัก ความสามัคคี ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา สังคมมีความปรองดอง สมานฉันท์ กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในตำบล อันจะนำไปสู่รายได้ที่เพิ่มขึ้นของประชาชนในพื้นที่

สำหรับประเภทการแข่งขัน  Fun run ชาย 5.7 km  เริ่มตั้งแต่  อายุ 15-19 ปี อายุ 20-29 ปี อายุ 30-39 ปี อายุ 40-49 ปี อายุ 50-59 ปี อายุ 60 ปีขึ้นไป  ส่วน Fun run หญิง เริ่มตั้งแต่อายุ 15-19 ปี อายุ 20-29 ปี อายุ 30-39 ปี อายุ 40-49 ปี อายุ 50 ปีขึ้นไป โดยผู้ชนะอันดับ 1-3 ชายและหญิง (overall)ได้รับเงินรางวัลพร้อมโล่รางวัล จำนวน 5,000 บาท ,3,000 บาทและ 2,000 บาทตามลำดับ  ผู้ชนะลำดับ 1-3 ของแต่ละรุ่นอายุ ชายและหญิง ได้รับโล่รางวัล และผู้ที่เข้าเส้นชัย 100 คน โดยแบ่งเป็น หญิง 50 คนแรก และ ชาย 50 คนแรก จะได้รับของที่ระลึก

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย จ.ยะลา 064-1265-993

Visitors: 224,422