กิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวไต้หวัน Taiwan Tourism Workshop 2023

กิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวไต้หวันTaiwan Tourism Workshop 2023

วันที่ 25 กันยายน 2566 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท กับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวไต้หวัน (Taiwan Tourism Workshop 2023) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการภายในไทย ได้พบปะกับหน่วยงานจากประเทศไต้หวัน เพื่อร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยวไต้หวันให้เป็นที่รู้จักและนิยมเพิ่มขึ้นใหม่หมู่นักท่องเที่ยวชาวไทย และเพื่อเป็นการขอบคุณคณะผู้แทนจากการท่องเที่ยวไต้หวัน ทั้งจากหน่วยงานรัฐ ทราเวลเอเจ้นท์ สายการบินต่าง ๆ ที่ร่วมกันทำให้งาน Taiwan Travel Fair 2023 ที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

อีกทั้งสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวันTaiwan Tourism Bureau (TTB) ในทุกประเทศทั่วโลกจะเปลี่ยนชื่อเป็น Taiwan Tourism Administration (TTA) เพื่อแสดงถึงการยกระดับสถานะนโยบายในด้านต่าง ๆ ซึ่งยังหมายถึงการมีงบประมาณและแรงงานเพิ่มขึ้นเพื่อสำรวจตลาดการท่องเที่ยวระหว่างประเทศมากขึ้น อีกทั้งตลาดการท่องเที่ยวไทยกำลังฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหลังการเปิดประเทศหลังจากโรคระบาด และหวังว่าวงธุรกิจท่องเที่ยวจากทั้งสองฝ่ายจะสามารถร่วมกันสร้างผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวหลากหลาย เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับทั้ง 2 ฝ่าย

ซึ่งในวันนี้ทางไต้หวันได้มีตัวแทนหน่วยงานรัฐจากเมืองหนานโถวและเมืองเหมียวลี่, สมาคมการท่องเที่ยว, สายการบิน, ทราเวล เอเจนซี่, โรงแรมและที่พัก, สวนสนุกและร้านขายของที่ระลึก รวมถึงกลุ่มนักแสดง รวมกว่า 31 หน่วยงานเพื่อมาร่วมกันให้ข้อมูลทรัพยากรการท่องเที่ยวของไต้หวันให้แก่ผู้ประกอบการของไทยทราบ รวมถึงเตรียมโปรแกรมการตลาดสำหรับสนับสนุนบริษัทท่องเที่ยวทั้งหมดพร้อมข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์จากตัวแทน และเรายังมีงบประมาณสำหรับการสนับสนุนค่าโฆษณา พร้อมทั้งส่วนของ B2B ให้ผู้ประกอบการจากไทยได้พบปะกับตัวแทนหน่วยงานต่างๆ จากประเทศไต้หวัน และหวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวไต้หวัน ด้วยความพยายามจากทุกฝ่าย และคาดหวังว่าสามารถบรรลุเป้าหมายประจำปีที่มีจำนวนนักท่องเที่ยว 320,000 คน

 

นอกจากนี้ในช่วงท้ายของงานยังมีการจับรางวัลจากรายชื่อผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงาน โดยมีของรางวัล ของที่ระลึก และรางวัลใหญ่มากมาย อาทิ เช่น เป็นแพคเกตตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมกับที่พัก และบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อต่างๆในประเทศไต้หวันอีกด้วย

Visitors: 89,056