ก่อนสงกรานต์เมืองเบตงคึกคัก

ก่อนสงกรานต์เมืองเบตงคึกคัก มาเลย์แห่ซื้อเสื้อลายดอก ไว้รอใส่เล่นน้ำสงกรานต์

ยะลา –ร้านขาย