ก๋วยเตี๋ยวเมืองเบตง

แม่ค้าก๋วยเตี๋ยวเมืองเบตงโอดของแพงทุกอย่างต้นทุน เพิ่ม 6 พันบาทต่อวัน

ยะลา-สินค้าทยอยปรับขึ้นราคา แม่ค้าก๋วยเตี๋ยวเมืองเบตงโอด วัตถุดิบก๋วยเตี๋ยวปรับขึ้นต้องแบกรับต้นทุนวันละ 6,000 บาท แม้แต่ก