ก แรงงาน

ก.แรงงาน ผลิตช่างโซล่าเซลล์ ช่วยลดค่าไฟเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เร่งพัฒนาช่างโซล่าเซลล์บริการประชาชน ลดค่าไฟบ้าน ลดภาวะโลกร้อนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน  เปิดเผยว่า จากสภาวะอากาศที่ร้อนขึ้นในปัจจุบันส่งผลให้ประชาชนมีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ค่าไฟเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ประชาชนจึงหันไปติดตั้งแผงโซล่าเซลล์หรือระบบเซลล์แสงอาทิตย์  เพื่อช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า  นอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบกิจการ ยังนิยมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้าเช่นเดียวกัน การติดตั้งโซล่าเซลล์นั้น นิยมใช้กันมากขึ้นในกลุ่มของภาคเกษตรกร สามารถประยุกต์ใช้เชื่อมต่อกับระบบรดน้ำ การควบคุมอุณหภูมิและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการรับภาระค่าใช้จ่ายเรื่องค่าไฟฟ้า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จึงจัดอบรมให้ความรู้แก่แรงงานภาคการเกษตร ช่างผู้ประกอบอาชีพรับติดตั้งโซล่าเซลล์ ให้มีความรู้และทักษะฝีมือ สามารถนำไปปรับใช้กับการประกอบอาชีพ หรือให้บริการแก่ลูกค้าที่ต้องการใช้ระบบพลังงานทดแทน ทั้งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ในระยะยาว และสร้างอาชีพให้แก่แรงงานได้อีกด้วย 

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเสริมว่า ในปี 2566 มีผู้ผ่านการฝึกอบรมการติดตั้งโซล่าเซลล์แล้วจำนวน 2,432 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2566) ที่ผ่านมาในปี 2565 มีผู้ผ่านการฝึกอบรม 3,748 คน ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้จัดฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องในหลักสูตร การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์  โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีความรู้พื้นฐานและประสบการณ์ด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ทฤษฎีไฟฟ้า ความรู้เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทน การออกแบบ การติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์ การใช้งาน และการตรวจซ่อมและบำรุงรักษา ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม 30 ชม. นอกจากนี้ ยังมีหลายหลักสูตรที่เกี่ยวกับช่างโซล่าเซลล์ เช่น การทำตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสินค้าการเกษตร การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน เทคนิคการติดตั้งบำรุงรักษาโซล่าเซลล์และกล้องวงจรปิด เป็นต้น

“การทำงานในสายอาชีพช่างติดตั้งโซล่าเซลล์นั้น นับได้ว่ามีอนาคตอย่างยิ่ง เพราะตลาดยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก การใช้โซล่าเซลล์ จึงเป็นอีกทางเลือกของการใช้พลังงานทดแทน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าและส่งเสริมร่วมรณรงค์กิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งช่างผู้ประกอบอาชีพจำเป็นต้องเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพื่อให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้ที่สนใจเข้าอบรมสามารถติดต่อสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ ที่กำลังเปิดรับสมัครในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนนี้ เช่น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4” นางสาวบุปผา กล่าว

ทางด้านของนายธนะสิทธิ์ ธีรกุลธนาพันธ์ (โอม) อายุ 42 ปี เจ้าของร้านโอมน้ำฝนบ้านแอร์ จังหวัดจันทบุรี เป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมช่างโซล่าเซลล์กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี เล่าว่า ตนเองทำอาชีพรับติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าและอื่นๆ อีกหลายประเภท มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบโซล่าเซลล์บ้าง แต่ต้องการเรียนรู้หลักการที่ถูกต้องและต้องการมีใบรับรอง เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า ปัจจุบัน รับงานติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ โดยเหมาค่าแรงในการติดตั้ง เฉพาะค่าแรงของโอมคิดวันละ 1200 บาท ส่วนลูกน้องคิดค่าแรงให้วันละ 500 - 600 บาท  งานติดตั้งโซล่าเซลล์ มีเคยรับเหมาเป็นการติดตั้งบนหลังคาโรงงาน ขนาดตั้งแต่ 3,000 วัตต์ จะใช้เวลาติดตั้ง 4-5 วัน โดยมีทีมงานร่วมทำด้วย 4-5 คน คิดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประมาณ 60,000 - 80,000 บาท "ผมคิดว่าการติดตั้งโซล่าเซลล์ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ไฟฟ้ามีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเพราะสถานการณ์ช่วงนี้ที่ค่าไฟฟ้าแพงขึ้น ประชาชนจะหันมาสนใจและติดตั้งโซล่าเซลล์มากขึ้นแน่นอนครับ" โอมกล่าว

Visitors: 224,416