ขนมไทย

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลาฝึกอบรมการทำขนมไทยกลุ่มแม่บ้านจาเราะกางาเพิ่มอาชีพเสริมตอบโจทย์ นทท.

ยะลา-สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ การฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรการทำขนมไทย 30 ชม.เพื่อเป็นอาชีพเสริม ตอบโจทย์ นทท.

วันนี้ 11 มิ.ย.67 นางวรลักษณ์  จัน