ขอเชิญร่วมพิธีบูชาองค์พระแม่มหาลักษมี

ขอเชิญร่วมพิธีบูชาองค์พระแม่มหาลักษมี (เทวีแห่งโชคลาภ ความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์และเงินทอง) เนื่องในวันดีปาวลี ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม)

ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

โดยพิธีบูชาเช้า เริ่มเวลา ๙.๓๐ น. พิธีบูชาเย็น และพิธีจุดประทีปบูชา เริ่มเวลา ๑๗.๓๐ น. เป็นต้นไป

จึงขอเชิญท่านสานุศิษย์ และผู้ศรัทธา เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

หมายเหตุ : สำหรับท่านผู้มีจิตศรัทธาจะร่วมทำบุญ และลงชื่อถวายเทียนบูชาองค์พระแม่มหาลักษมี สามารถมาแจ้งความประสงค์ได้ที่ตู้บูชาวัตถุมงคล บริเวณด้านหน้าเทวาลัย ภายในวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันงานพิธีดีปาวลี ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

 https://www.facebook.com/share/v/S1EAhp56Y1dg9WQU/?mibextid=vG3cyz

 

 

Visitors: 89,056