คชศาสตร์ชาวกูย

ขออนุญาต​ ประชาสัมพันธ์​ และขอเชิญดาวน์โหลด​ e-book​ คชศาสตร์ชาวกูย​ ไม่​มีค่าใช้จ่ายและไม่จำกัดจำนวน.. ค่ะ

โครงการผลิตสื่อเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้และเทิ​ดทูนคุณค่าช้างไทย​ และชาวชาติพันธุ์กูย ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  จัดทำโดยนายอภินันท์ บัวหภักดี อดีตบรรณาธิการ อนุสาร อ.ส.ท.  ขอเชิญชวนผู้สนใจ ดาวน์โหลด  e-book “คชศาสตร์ชาวกูย”  ได้แล้ว โดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่จำกัดจำนวน สามารถดาวน์โหลด ได้แล้ว ที่ URL ลิงค์