คลิปวีดีโอ ส่งเสริมการเทิดทูนสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์

ขอความอนุเคราะห์ช่วยกันประชาสัมพันธ์ คลิปวีดีโอ ส่งเสริมการเทิดทูนสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์ ืของ  หลง  ลงลาย นักร้องเพลงเพื่อชีวิต ที่เดินสายปลุกให้เยาวชนไทยรักชาติ  ไปร้องเพลงที่แต่งเอง  ให้โรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

 https://youtu.be/8BP8EA2YhpM

เพลงดีๆแบบนี้ ขอให้ได้ ยอดวิว ไลค์ แชร์ สูงสุดใน ยูทูป ด้วย

Visitors: 345,950