ความฝันไม่มีวันหมดอายุ

ด้วย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.)

ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อดำเนินโครงการเสริมศักยภาพผู้สูงอายุในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล กิจกรรม ความฝันไม่มีวันหมดอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเชิญชวนผู้สูงอายุที่สนใจจากทั่วประเทศ ออกมาทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ ผ่านการบอกกล่าวเล่าประสบการณ์ที่ผ่านมา เล่าเรื่องความประทับใจหรือสิ่งที่เป็นความฝัน ที่ประทับใจที่สุดในชีวิตที่ผ่านมา 

สทท. จึงขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนให้เกียรติร่วมทำข่าว  โครงการเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ(ความฝันไม่มีวันหมดอายุ)ในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล กิจกรรม ความฝันไม่มีวันหมดอายุ และการแถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาส 3 พร้อมคาดการณ์ไตรมาส 4

Visitors: 346,734