งานวัฒนธรรมของดีอำเภอเบตง

อำเภอเบตงจัดกิจกรรมวันรวมน้ำใจให้กาชาดจัดงานวัฒนธรรม และงานของดีเมืองเบตง

ยะลา -อำเภอเบตงจัดกิจกรรมวันรวมน้ำใจให้กาชาด และร่วมแถลงข่าวการจัดงานวัฒนธรรม และงานของดีเมืองเบตงประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 2566 – 3 กรกฎาคม 2566

วันนี้ 14 มิถุนายน 2566 ที่หน้าสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอเบตง บริเวณบ้านพักนายอำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง นางมุกดา ยังอภัย ณ สงขลา นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง นายจรัญ จันทร์ทิพย์   รองนายกเทศมนตรีเมืองเบตง  นางมาเรียม จอหวัง พัฒนาการอำเภอเบตง และ พ.ต.ท.ทศพล พลอยงาม รอง ผกก .สภ.เบตง ร่วม กิจกรรมวันรวมน้ำใจให้กาชาด และร่วมแถลงข่าวการจัดงานวัฒนธรรม และงานของดีเมืองเบตงประจำปี 2566 ซึ่งอำเภอเบตงร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอเบตง ได้เตรียมจัดงานวัฒนธรรมและงานของดีเมืองเบตง ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 2566 – 3 กรกฎาคม 2566 รวม 10 วัน 10 คืน ณ บริเวณหน้าอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ (ฝั่งหน้ารูปปั้นไก่เบตง) และบริเวณสวนน้ำ เทศบาลเมืองเบตง เพื่อส่งเสริมกิจกรรมงานประจำปี เสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ประชาชน และจัดหารายได้สมทบทุนในการดำเนินกิจกรรมของกิ่งกาชาดอำเภอเบตง สภากาชาดไทย 

นางมุกดา ยังอภัย ณ สงขลา นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง กล่าวว่า การจัดงานวัฒนธรรม และงานของดีเมืองเบตง และกิจกรรมวันรวมน้ำใจให้กาชาด ในครั้งนี้  หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ได้พร้อมใจกันจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมกิจกรรมงานประจำปีเสริมสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอำเภอเบตง   และเพื่อหารายได้สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของกิ่งกาชาดอำเภอเบตง ในการช่วยเหลือกิจการสาธารณประโยชน์ ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากวิกฤตโควิด-19  ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่  ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ และผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาทางสังคม รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น  พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีเมตตาจิตทั้งหลาย ได้ร่วมกิจกรรมการกุศลกับกิ่งกาชาดอำเภอเบตง ด้วยการซื้อบัตรนาวากาชาด และสลากกาชาด เป็นประจำทุกวัน ลุ้นของรางวัลมากมาย ทั้งนี้รายได้ทุกบาททุกสตางค์จะนำเข้าสมทบกองทุนการกุศลของกิ่งกาชาดอำเภอเบตง เพื่อนำเงินออกสงเคราะห์ช่วยเหลือสังคม ตามคำขวัญที่ว่า “เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา”

นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง  กล่าวอีกว่า สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การออกร้านนาวากาชาด การจำหน่ายและสาธิตผลิตภัณฑ์ OTOP  การจัดนิทรรศการให้ความรู้ต่าง การจัดแสดงของสถานศึกษาและหน่วยงานในพื้นที่ การนำสินค้าของดีแต่ละตำบลซึ่งมีราคาถูกและมีคุณภาพมาจำหน่ายในบริเวณงาน ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน  พร้อมชมการแสดงบนเวทีจากดาราและศิลปินนักร้องมากมาย จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเที่ยวงานงานวัฒนธรรมและงานของดีเมืองเบตง ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 2566 – 3 กรกฎาคม 2566 รวม 10 วัน 10 คืน ณ บริเวณหน้าอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ (ฝั่งหน้ารูปปั้นไก่เบตง) และบริเวณสวนน้ำ เทศบาลเมืองเบตง

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย จ.ยะลา โทร.064-126-5593

Visitors: 343,711