งานวิจัยการท่องเที่ยว

 

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)

 ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2567 สมัยที่40  ครั้งที่ 12

คุณ ศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว เป็นประธานในการประชุม ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 สมัยที่ 40 ครั้งที่ 12

รายงาน การดำเนินงานของสมาคมๆ และสถานการณ์การท่องเที่ยว ตลาดจีน ยุโรปและตลาด อินเดีย พร้อมแนะนำสมาชิกใหม่รมว.เสริมศักดิ์ ร่วมเป็นสักขีพยาน MOU การพัฒนาและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ด้วยงานวิจัยการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

     วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติเป็นสักขีพยานพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ด้วยงานวิจัยการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระหว่าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) หน่วยบริหารและจัดการทุน ด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) โดยมี นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "นโยบายการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทย ภายใต้การบูรณาการ การทำงานหน่วยงานภาครัฐกับเอกชน" พร้อมด้วย