งานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน

ก.แรงงาน นำทีมเยาวชนไทยร่วมกิจกรรม One School One Country แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 13 สาธารณรัฐสิงคโปร์  

กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นำคณะเยาวชนไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 13 ณ ประเทศสิงคโปร์ ร่วมกิจกรรมหนึ่งประเทศ หนึ่งโรงเรียน ก่อนการประชันทักษะชิงเหรียญรางวัล

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า กิจกรรม “หนึ่งประเทศ หนึ่งโรงเรียน” (One School One Country) เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่ส่งเสริมให้เยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 13 นี้ ได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของประเทศเจ้าภาพก็คือประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยผู้เข้าแข่งขันจากหนึ่งประเทศจะได้ทัศนศึกษาในหนึ่งโรงเรียนของประเทศสิงคโปร์ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นำทีมเยาวชนไทยที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 24 คน เข้าทัศนศึกษา ณ โรงเรียนมัธยมไครสต์เชิร์ช (Christ Church Secondary School) ซึ่งยังมีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอีก 9 แห่งของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดวัฒนธรรมและประเพณีให้เยาวชนที่เข้าร่วมแข่งขันอีก 9 ประเทศอาเซียนได้เรียนรู้อีกด้วย

นายพิเชษฐ์  ทองพันธ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า โรงเรียนมัธยมไครสต์เชิร์ช (Christ Church Secondary School) เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลตั้งอยู่ในเมืองวูดแลนด์ ประเทศสิงคโปร์ซึ่งเปิดเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2020 เดิมเป็นโรงเรียนเอกชนในแองกลิกันในปี พ.ศ.2495 อยู่ในเขตศาสนาคริสต์เชิร์ชที่ถนนดอร์เซต ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนมัธยมไครสต์เชิร์ช (CHR) จนเมื่อโรงเรียนที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล เนื่องจากจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น โรงเรียนจึงย้ายไปอยู่ที่วิทยาเขตถนนไทร์วิตต์ ซึ่งเดิมเคยเป็นโรงเรียนวิกตอเรียเมื่อปี พ.ศ. 2528 และได้ย้ายไปอยู่ที่วิทยาเขตใหม่ในวูดแลนด์ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2544 ปัจจุบันมีนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่กว่า 3,000 คน  นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในโรงเรียนไม่กี่แห่งในสิงคโปร์ที่ติดตั้ง Adventure Elements เช่น Flying Fox, Abseiling Wall และ Adventure Rockwall ซึ่งเป็นสนามทดสอบฝึกความกล้า ความเข้มแข็งของจิตใจ ด่านกิจกรรมต่างๆ สำหรับฝึกทักษะและทดสอบสติปัญญา การแก้ปัญหา และกำลังใจของนักเรียนในการแก้ปริศนาในแต่ละด่านที่กำหนดไว้ อีกทั้งยังมีห้องเรียนดนตรีสากลสำหรับให้นักเรียนได้เรียนรู้การสร้างสมาธิพร้อมความสุนทรีจากเสียงดนตรีเพื่อหล่อหลอมให้มีจิตใจอ่อนโยนอีกด้วย โดยกิจกรรมดังกล่าวกำหนดให้ประเทศสมาชิกเข้าเยี่ยมชมในวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 โดยโรงเรียนแต่ละแห่งจะนำเสนอกิจกรรมที่โดดเด่นที่สื่อถึงวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศสิงคโปร์ที่แตกต่างกันไป 

ทั้งนี้ เยาวชนแข่งขันของไทยได้ร่วมทำกิจกรรมหลากหลายโดยทางโรงเรียนจัดเตรียมไว้แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย 1. เกมส์ฝึกทักษะความไว 2. การประกอบอาหารที่เป็นเอกลักษณ์สไตล์อินเดีย 3. งานฝีมือ อาทิ เฮนน่าเพ้นท์ตามร่างกาย  4. การแต่งกายตามวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียน 

จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านร่วมส่งกำลังใจช่วยเชียร์ และติดตามกิจกรรมของเยาวชนตลอดการแข่งขันระหว่างวันที่ 22-27 กรกฎาคม 2566 ผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือ WorldSkills Thailand หรือ เว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน www.dsd.go.th รองอธิบดีพิเชษฐ์ กล่าวท้ายสุด

Visitors: 343,710