จัดสร้างองค์พญานาคปู่ ศรีสุทโธ 9 เศียร

จัดสร้างองค์พญานาคปู่ ศรีสุทโธ 9 เศียรใหญ่ที่สุดในอาเภอธาตุพนม วอนผู้จิตศรัทธาร่วมบุญใหญ่ ณ. วัดพระกลางทุ่ง

พระมหาวรุฒ อธิมุตฺโตเป็นเจ้าอาวาสวัด พระกลางทุ่ง ตั้งอยู่ที่ 99 หมู่1 ตาบลพระกลางทุ่ง อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางวัด จะทำการจัด สร้างองคพญานาคปู่ศรีสุทโธ 9 เศียรที่ใหญ่ที่สุดในอาเภอธาตุพนม จึงขอบอกบุญผู้มีจิตศรัทธาในพุทธศาสนาร่วมสร้างฐานองคพญานาคปู่ศรีสุทโธ

โดยมีงบประมาณจัดสร้าง 1,200,000 บาท

ส่วนองคพญานาคปู่ศรีสุทโธมีงบประมาณจัดสร้าง 1,800,000 บาท

เป็นเงินรวมทั้งหมดเสร็จสิ้น โดยประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาท)

ความสูงขององค์พญานาคปู่ ศรีสุทโธ 9 เมตร มีความยาวขององค์พญานาค 100 เมตร

และคนสามารถเดินลอดองคพญานาคได้ 5 ช่องของลำตัว ในเน้ือที่ 3 ไร่

จะทำการจัดสร้างขึ้นในบริเวณวัด โดยมีเนื้อที่ทั้งหมด18ไร่

โดยมีพระประธานเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองที่อยูในพระอุโบสถ

ชื่อหลวงพ่อพระกลางทุ่ง โรจนฤทธ์ิ มีอายุราวกว่า 1,000 ปี

จุดประสงค์ของทางวัดคือต้องการทำเป็นสถานที่ปฎิบัติธรรมและกึ่งพิพิธภัณฑ์

ให้ผู้สนใจได้มาศึกษาเรียนรู้ มีอาคารที่พักให้สำาหรับผู้ที่เดินทางไกลมาสามารถติดต่อพักได้

(ต้องแจ้งทางวัดล่วงหน้า)

ผู้ใดสนใจร่วมบริจาค ติดต่อกับทางวัดได้ที่

พระมหาวรุฒ อธิมุตฺโต(เจ้าอาวาส)โทร.081-1860478

 หรือทางประชาสัมพันธ์ คุณภัทร์ฐิตา 062-5757875

Visitors: 224,417