ชมรมมุสลิมสัมพันธ์เบตง จัดงาน

ชมรมมุสลิมสัมพันธ์เบตงจัดงาน YATEEM BETON อย่าปล่อยให้หนู (เด็กกำพร้า) เดียวดาย  

ยะลา - ชมรมมุสลิมสัมพันธ์เบตงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน อ.เบตง จ.ยะลา จัดงานYATEEM BETON อย่าปล่อยให้หนู (เด็กกำพร้า) เดียวดาย  ประจำปี 2566  มอบทุนให้เด็กกำพร้า มอบโอกาสให้เด็กๆ มีความสุขความเจริญ ได้รับ ริซกี ที่บารอกัต เเละเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตต่อไป

วันนี้ 18  มิถุนายน พ.ศ.2566  ที่บริเวณถนนมหามงคล บ้านกุนุงจนองเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา  นายระเด่น มะสะมะแอ รองนายก อบจ.ยะลา เป็นประธานเปิดงาน  YATEEM BETON อย่าปล่อยให้หนู (เด็กกำพร้า) เดียวดาย "ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566  ซึ่งทางชมรมมุสลิมสัมพันธ์เบตงจัดขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือเด็กกำพร้าใน สนองการปฏิบัติศาสนกิจของผู้ศรัทธาด้านการดูแล และอุปการะเด็กกำพร้า เสริมสร้างความรักความสามัคคีภายในสังคม และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการดูแลสังคม สนองนโยบายของภาครัฐ ทางด้านการพัฒนาและการยกระดับสังคม  โดยมีผู้ปกครองนำบุตร หลาน ที่เป็นเด็กกำพร้า เข้าร่วมกิจกรรม  กว่าจำนวน 200 คน พร้อมชมการแสดงอานาซีดของนักเรียน รับฟังการบรรยายธรรม การมอบทุน แจกถุงยังชีพ แจกของขวัญให้เด็กกำพร้า  สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก 

นายตีรมีซีร์ อิตำ ประธานชมรมมุสลิมสัมพันธ์เบตง กล่าวว่า ชมรมมุสลิมสัมพันธ์เบตงเพื่อเด็กกำพร้า ได้เริ่มก่อตั้ง เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2549  โดยกลุ่มมุสลิมทุกแขนงสาขาอาชีพ ที่มีเจตนารมณ์อันแนวแน่บนหลักการแห่งความเป็น "ประชาชาติเดียวกัน" ภายในสังคมที่มีความหลากหลายทางด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม โดยการอยู่ร่วมกันช่วยเหลือกันโดยอาศัยหลักพื้นฐานของความเข้าใจกัน เพื่อนำไปสู่ซึ่งความสันติภายในสังคมโดยรวม ตามความหมายของ คำว่า "อิสลาม"  ซึ่งการจัดตั้งชมรม ก็เพื่อให้การช่วยเหลือเด็กกำพร้าและด้อยผู้โอกาส เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตาสนบัญญัติเบื้องต้น เป็นศูนย์ประสานงานกับหน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเป็นศ