ชสท

รองผู้ว่าฯ ททท. ด้านสื่อสารการตลาด มอบนโยบายงานประชาสัมพันธ์ ชมรมสื่อฯ 

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. ให้การต้อนรับ พร้อมมอบนโยบายประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมท่องเที่ยว กับนางวรางคณา สุเมธวัน ประธานชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว (ช.ส.ท.) และคณะกรรมการบริหาร เพื่อนำไปดำเนินกา