ชาวบ้านร่วมใจเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ล่องแก่งบ้านใหม่ เบตง ยะลา

ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนของบสนับสนุนจากโครงการประชารัฐเปิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ล่องแก่งบ้านใหม่

ยะลา - ชาวบ้าน ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา รวมกลุ่มจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนและของบสนับสนุนจากโครงการประชารัฐ  เพื่อเปิดบริการล่องแก่งบ้านใหม่แห่งนี้ เพื่อสร้างรายได้ พึ่งพาตนเองและประโยชน์สุขของคนในชุมชน บรรยากาศสุดฟินสัมผัสธรรมชาติ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  ซึมซับวัฒนธรรม  ท้องถิ่นอย่างสุขใจ

วันที่ 7 มิถุนายน 2566  ที่สะพานจันทรัตน์ (หลัง สภ.ยะรม) หมู่ที่ 6 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา  นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว “ล่องแก่งบ้านใหม่” ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่อำเภอเบตง เพิ่มทางเลือกใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางมาสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตของคนในชุมชน ซึมซับวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างสุขใจ พร้อมสร้างเศรษฐกิจชุมชน  โดยมี ร.ต.อ.สิทธิพงศ์ เหมกุสุมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม  พ.ต.ท.ต่อพันธุ์ ปุสันเทียะสวญ.สภ.ยะรม  หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ เข้าร่วมพิธีเปิด และร่วมพายเรือคายัคล่องแก่งสัมผัสความท้าทายผ่านแก่งหินต่าง ๆ ดื่มด่ำความสวยงามของธรรมชาติทั้งสองข