ชาวไทยมุสลิมใน ทำกุรบานแจกจ่ายผู้ยากไร้ ในวัน อีดิ้ลอัฎฮา

ชาวไทยมุสลิมใน อ.เบตง จ.ยะลา ทำกุรบานแจกจ่ายผู้ยากไร้ ในวัน อีดิ้ลอัฎฮา

วันนี้ ( 29 มิ.ย.66) หลังจากการละหมาด “อีดิ้ลอัฎฮา” หรือละหมาดอีด เฉลิมฉลองเสร็จสิ้นชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา ได้รวมตัวกัน เพื่อทำกุรบาน ทำการเชือดสัตว์พลีทาน ตามบทบัญญัติหลักศาสนาอิสลาม เพื่อนำเนื้อวัวไปแจกจ่ายให้ผู้คนยากไร้ ทำกับข้าวจัดเลี้ยงให้กับญาติพี่น้องที่เดินทางมาเยี่ยมเยียน และนำไปแจกจ่ายให้กับญาติมิตรที่ตัวเองเดินทางไปเยี่ยมเยียนด้วย 

         การทำ กุรบาน หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งในภาษาอาหรับว่า "อัลอุฎฮียะฮฺ" หมายถึง  การเชือดสัตว์พลีเพื่ออัลลอฮฺในโอกาสแห่งการเฉลิมฉลองวันเทศกาลอีดุลอีฎฮา อันเป็นวันที่มุสลิมทั่วโลกเฉลิมฉลองแสดงความยินดีแก่มุสลิมจากส่วนต่าง ๆ ของโลกได้มีโอกาส ไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ นครมักก๊ะฮฺ ประเทศซาอุดิอารเบีย           

ส่วนสัตว์ที่ใช้เป็นสัตว์พลีนั้น ได้แก่ อูฐ แพะ แกะ และวัว แต่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะนิยมการเชือดวัวเป็นส่วนใหญ่ ส่วนอูฐนั้นเป็นสัตว์ไม่มีการเลี้ยงในพื้นที่ จึงไม่มีการเชือดแต่อย่างใด ทั้งนี้ สัตว์ที่จะมาทำกรุบานต้องมีร่างกายแข็งแรง ลักษณะสวยสง่า ไม่ป่วยเป็นโรค เป็นตัวผู้หรือตัวเมียก็ได้ แต่ห้ามนำสัตว์ตัวเมียที่ตั้งท้องหรือเพิ่งคลอดลูกมาทำกุรบาน อายุของสัตว์ที่มาทำกุรบานนั้น ถ้าเป็นแกะต้องอายุเกิน 6 เดือน แพะต้องมีอายุ 1 ปี วัวต้องมีอายุ 2 ปี ขึ้นไป และอูฐต้องมีอายุ 5 ปีขึ้นไป  โดยวัวที่ทำกุรบ่าน 1 ตัว ก็จะต้องแบ่งให้ได้ 7 ส่วน สองส่วน ก็จะนำไปบริจาคแจกจ่ายให้กับคนชรา เด็กกำพร้า คนยากจน และผู้ยากจน เพื่อแสดงถึงการเอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ให้กับคนที่ไม่ได้ทำกุรบานได้รับประทาน และ อีก 1 ส่วน จะไว้รับประทานเลี้ยงกันภายในครอบครัว ญาติพี่น้อง โดยเนื้อที่ได้จากการกุรบานนี้จะนำไปขายไม่ได้ 

สำหรับในปีนี้ราคาวัว 1 ส่วน ราคาเริ่มต้น 4,800 -5,500 บาท ราคาอยู่ที่ขนาดของวัว และต้นทุนค่าขนส่ง หากคนที่มีเงินก็สามารถทำทั้ง 1 ตัว ซึ่งจะมี 7 ส่วนได้

ภาพ/ข่าว เจษฎา สิริโยทัย

อ.เบตง จ.ยะลา 064-1265593