ชาวไทยมุสลิม เบตง ยะลา

ชาวไทยมุสลิม ในอำเภอเบตง จังหวัดยะลาร่วมละหมาดเนื่องในวันฮารีรายออีดิลฟิตรี

ยะลา - ชาวไทยมุสลิม ใน อ.เบตง จ.ยะลา ร่วมละหมาดเนื่องในวันฮารีรายออีดิลฟิตรี พร้อมทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวอย่างมีความสุข

วันนี้( 22 เม.ย.66) ที่มัสยิดอัสซุนนะฮ์ บ้านกาแป๊ะฮูลู อ.เบตง จ.ยะลา  ชาวไทยมุสลิม ทั้ง เด็กผู้ใหญ่ ชายและหญิง ต่างแต่งกายด้วยเสื้อผ้าตามแบบอย่างอิสลาม เดินทางมาร่วมละหมาดเนื่องในวันฮารีรายออีฎิ้ลฟิตรี กันเป็นจำนวนมาก        

นายซัมซูเด็ง มะมิง อิหม่ามมัสยิดบ้านกาแป๊ะฮูลู กล่าวว่า ภายหลังจุฬาราชมนตรี ได้ประกาศ ให้วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566 เป็น “วันอีฎิ้ลฟิตริ”ประจำปี ฮิจเราะห์ศักราช 1444  พี่น้องชาวไทยมุสลิม ต่างพาครอบครัวไปร่วมละหมาด ที่มัสยิด  จากนั้นได้ร่วมรับประทานอาหารและเดินทาง ไปเยี่ยมหลุมฝังศพบรรพบุรุษยังสุสาน เพื่อระลึกถึงบุคคลที่ล่วงลับไปแล้ว โดยในห้วงเวลานี้ถือเป็นเวลาของครอบครัวที่ญาติพี่น้องทุกคนจะมาร่วมตัว ขออภัยในส่งที่ล่วงเกินกันไว้พร้อมทั้งร่วมประกอบศาสนกิจอย่างพร้อมเพรียงกัน หลังจากนั้นก็จะไปมาหาสู่ผู้หลักผู้ใหญ่ และท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆโดยที่ประตูชัยแห่งวัฒนธรรมมลายู หรือ ปินตูกืรบังมลายู  ในพื้นที่ค.ยะรม อ.เบตง เป็นอีกตุดหนึ่งที่มาถ่ายรูปเช็คอิน  ซึ่งประตูชัยแห่งวัฒนธรรมมลายู หรือ ปินตูกืรบังมลายู  นับเป็นคุณค่าทางสังคมและทางจิตใจที่มีในวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชน และถือเป็นส่วนหนึ่งของ “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม”  ที่ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่ง

สำหรับการเฉลิมฉลองในเทศกาลฮารีรายอในปีนี้ คึกคักกว่าปีที่ผ่านมา โดยประชาชนจากต่างพื้นที่รวมทั้งชาวมาเลเซียมีการเดินทางเข้ามาในพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องกันเป็นจำนวนมาก อีกทั้งตลอดสัปดาห์นี้เป็นวันหยุดยาวของเทศกาลฮารีรายออีดิ้ลฟิตรีของประเทศมาเลเซียจึงคาดว่าตลอดสัปดาห์นี้ยาวไปถึงสัปดาห์หน้าจะมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางมาพักผ่อนในพื้นที่มากขึ้น

https://drive.google.com/file/d/1H6u-Sd-7t75zU9rBh9PCBsAiLsQXzGsB/view?usp=share_link

 

ภาพ/ข่าว เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา

064-1