ช่างแอร์กับสิ่งแวดล้อม

ผู้ประกอบการร่วมก.แรงงาน หนุนช่างแอร์ก้าวทันเทคโนโลยี-เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รมว.แรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น ขานรับนโยบายรัฐบาล มอบกรมพัฒนาฝีมือแรงงานพัฒนาช่างแอร์ เอกชนมอบเครื่องกู้สารทำความเย็น และถังบรรจุสาร มูลค่ารวมกว่า 5 แสนบาท ใช้ฝึกอบรมให้ก้าวทันเทคโนโลยีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ากระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นทั่วโลกมีสาเหตุและปัจจัยหลายด้านที่ส่งผลให้เกิดสภาวะดังกล่าว รวมถึงสุขภาพของประชาชนด้วย ซึ่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อน ด้วยการนำวัสดุต่างๆ ที่ใช้หรือที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันที่เราพบเห็นบ่อยๆ นั่นคือการใช้เครื่องปรับอากาศ ซึ่งจะมีสารทำความเย็นเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมได้ ดังนั้นการถอดประกอบ การติดตั้ง รวมไปถึงการรื้อถอนของเดิมเพื่อย้ายไปติดตั้งใหม่ ตลอดจนการยกเลิกใช้งานของเครื่องปรับอากาศ ทุกขั้นตอนส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศต้องมีความรู้ ความเข้าใจเพื่อช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จึงมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งมีภารกิจหลักในการพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่กำลังแรงงานของประเทศ เร่งพัฒนาทักษะให้ความรู้แก่ผู้ประกอบอาชีพและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันส่งเสริมและแก้ไขปัญหาดังกล่าว พร้อมให้วางแผนการดำเนินงานในระยะยาวในการลดภาวะโลกร้อนและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย

ด้านของนางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีการบูรณาการร่วมกับภาคเอกชนและผู้ประกอบกิจการหลายแห่งที่ให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาทักษะฝีมือ ด้วยการนำวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการฝึกอบรมให้แก่แรงงาน โดยเฉพาะในกลุ่มของเทคโนโลยีด้านเครื่องปรับอากาศ ได้ร่วมกับบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องปรับอาก