ช่างแอร์กับสิ่งแวดล้อม

ผู้ประกอบการร่วมก.แรงงาน หนุนช่างแอร์ก้าวทันเทคโนโลยี-เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รมว.แรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น ขานรับนโยบายรัฐบาล มอบกรมพัฒนาฝีมือแรงงานพัฒนาช่างแอร์ เอกชนมอบเครื่องกู้สารทำความเย็น และถังบรรจุสาร มูลค่ารวมกว่า 5 แสนบาท ใช้ฝึกอบรมให้ก้าวทันเทคโนโลยีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ากระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นทั่วโลกมีสาเหตุและปัจจัยหลายด้านที่ส่งผลให้เกิดสภาวะดังกล่าว รวมถึงสุขภาพของประชาชนด้วย ซึ่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อน ด้วยการนำวัสดุต่างๆ ที่ใช้หรือที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันที่เราพบเห็นบ่อยๆ นั่นคือการใช้เครื่องปรับอากาศ ซึ่งจะมีสารทำความเย็นเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมได้ ดังนั้นการถอดประกอบ การติดตั้ง รวมไปถึงการรื้อถอนของเดิมเพื่อย้ายไปติดตั้งใหม่ ตลอดจนการยกเลิกใช้งานของเครื่องปรับอากาศ ทุกขั้นตอนส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศต้องมีความรู้ ความเข้าใจเพื่อช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จึงมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งมีภารกิจหลักในการพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่กำลังแรงงานของประเทศ เร่งพัฒนาทักษะให้ความรู้แก่ผู้ประกอบอาชีพและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันส่งเสริมและแก้ไขปัญหาดังกล่าว พร้อมให้วางแผนการดำเนินงานในระยะยาวในการลดภาวะโลกร้อนและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย

ด้านของนางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีการบูรณาการร่วมกับภาคเอกชนและผู้ประกอบกิจการหลายแห่งที่ให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาทักษะฝีมือ ด้วยการนำวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการฝึกอบรมให้แก่แรงงาน โดยเฉพาะในกลุ่มของเทคโนโลยีด้านเครื่องปรับอากาศ ได้ร่วมกับบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ รวมถึงกลุ่มองค์กรระหว่างประเทศเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ล่าสุดได้ร่วมหารือกับบริษัท สยามไดกิ้นเซลล์ จำกัด เตรียมจัดอบรมให้ความรู้แก่ช่างแอร์ทั่วประเทศ ในหลักสูตร การกู้คืนสารทำความเย็นในระบบเครื่องปรับอากาศ ใน 4 จังหวัดได้แก่ สมุทรปราการ ปทุมธานี ชนบุรีและนครราชสีมา รวม 120 คน ในเบื้องต้นจะนำร่องจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 20 คน เพื่อขยายผลการฝึกไปอีก 4 จังหวัดดังกล่าว  ซึ่งการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการกู้คืนสารทำความเย็นนั้น คือการกักเก็บสารทำความเย็นที่เลิกใช้งานแล้วหรือกักเก็บเพื่อนำไปใช้ใหม่ ซึ่งการกู้คืนสารทำความเย็นจะเกิดขึ้นในกรณีที่มีการลื้อถอนเปลี่ยนที่ติดตั้งแอร์ไปยังสถานที่อื่น  จำเป็นต้องมีการนำสารทำความเย็นออกจากเครื่องปรับอากาศไปใส่ในถังกักเก็บโดยไม่ปล่อยสารนั้นออกมาภายนอก ซึ่งอาจส่งผลต่อชั้นบรรยากาศและมีผลต่อสุขภาพของประชาชนได้ ดังนั้น กรมจึงร่วมกับบริษัทในการให้ความรู้แก่ช่างผู้ปฏิบัติงาน

นางสาวบุปผา  กล่าวต่อไปว่า ในครั้งนี้ บริษัทได้มอบ เครื่องกู้สารทำความเย็น จำนวน 16 ถัง และถังบรรจุสารทำความเย็น อีกจำนวน 32 ถัง รวมมูลค่า 569,600 บาท เพื่อส่งมอบให้แก่หน่วยงานของกรมนำไปจัดฝึกอบรมต่อไป ที่ผ่านมากกรมและบริษัท ได้ร่วมกันพัฒนาทักษะให้แก่ผู้ประกอบกิจการที่เป็นตัวแทนจำหน่าย ช่างเครื่องปรับอากาศไปแล้วหลายหลักสูตร อาทิ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนที่ใช้สารทำความเย็น R 32 การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก การซ่อมบำรุงและการแก้ไขปัญหาเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ และการติดตั้งเครื่องปรับอากาศระบบ VRV มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 1,143 คน นอกจากนี้ ยังร่วมกันจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 มีผู้ผ่าน จำนวน 1,112 คน การจัดฝึกอบรมจะเน้นให้ความรู้ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศที่เป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม และร่วมกันเร่งแก้ปัญหาด้านนิเวศน์และมลพิษในอากาศ

“ช่างเครื่องปรับอากาศเป็นอีกหนึ่งสาขาอาชีพตลาดแรงงานต้องการ เป็นแหล่งสร้างรายได้ที่ดีให้แก่ช่างฝีมือ โดยช่างต้องมีการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จึงพร้อมสนับสนุนการพัฒนาช่างให้มีทักษะฝีมือความรู้ดังกล่าว และบริการประชาชนแบบครบวงจร  ดังนั้น ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าฝึกอบรมได้ที่สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 “นางสาวบุปผา กล่าว

Visitors: 244,879