ซุ้มประตูวัฒนธรรมมลายู

ซุ้มประตูวัฒนธรรมมลายูความสามัคคีของคนในชุมชนเบตงชนะเลิศการประกวดซุ้มประตูของ ศอ.บต.  

ยะลา -PINTU GERBANG ซุ้มประตูวัฒนธรรมมลายูความสามัคคีของคนในชุมชนบ้านนันนังสิแน ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดซุ้มประตูของ ศอ.บต.  จากผลงาน 31 ซุ้ม ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันนี้ 13 มิถุนายน 2566 ที่ห้องประชุมน้อมเกล้า ศอ.บต. พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) มอบรางวัลซุ้มประตู หรือ PINTU GERBANG จากการประกวด PINTU GERBANG ในผลงานที่ประชาชน จชต. รังสรรค์ซุ้มประตูในแต่ละมัสยิด เพื่อต้อนรับเทศกาลฮารีรายออีดิ้ลฟิตรี และการสิ้นสุดลงของเดือนรอมฎอน มีผลงานเข้าสู่รอบสุดท้าย จำนวน 5 ซุ้ม โดยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มัสยิดอิตีฮาดุลอุมมะฮ์ บ้านนันนังสิแน ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ มัสยิดนูรุลอิสลามบาโง บ้านบาโง ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ. ปัตตานี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ มัสยิดอัลเราะห์มานีย์ บ้านตะโละไกรทอง  ต.ตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ในส่วนของรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่มัสยิดอาบีบากัรอัลซิดดิก บ้านอาแว ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส และมัสยิดอะดันุลอิสลามียะห์ บ้านจาเราะสโตร์ ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร  เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ประเพณี วัฒนธรรมความสามัคคีและความภาคภูมิใจในตัวตนของพี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยึดโยงกับเชื้อชาติ ศาสนาด้วยความศรัทธา แม้ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่จะเป็นพี่น้องที่นับถือศาสนาอิสลาม แต่ก็ยังมีพี่น้องชาวพุทธ และชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่ทั่วทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงเป็นพื้นที่พหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย และความสวยงา