งานเมาว์ลิดส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรมจัดงานเมาว์ลิดส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น  

ยะลา -องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา   จัดงานเมาว์ลิด  ประจำปี 2566  ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น  สมานฉันท์ ระหว่างชนต่างศาสนิกในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

 

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา  นายอับดุลอายี สาแม็ง ส.ส. ยะลา เขต 3.เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจัดงานเมาว์ลิด ประจำปีพุทธศักราช 2566 เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของท่าน ศาสดามูฮัมหมัด (ซล.) และส่งเสริมให้อิสลามมิกชนสามารถปฏิบัติตน ตามหลักคำสอนได้อย่างถูกต้อง  ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม สามารถเชื่อมความสัมพันธ์ในชุมชนให้เกิดความรัก ความสามัคคี ตลอดจนเพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น รวมถึงเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงอยู่สืบไป   โดยมี ร.ต.อ.สิทธิพงศ์ เหมกุสุมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม  นายอาลี ดูดิง รองนายกเทศมนตรีเมืองเบตง ผู้นำศาสนา นักเรียนตาดีกา พร้อมด้วยพี่น้องชาวมุสลิม และพี่น้องต่างศาสนิก เข้าร่วม

ร.ต.อ.สิทธิพงศ์ เหมกุสุมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม   กล่าวว่า การจัดงานเมาลิดกลาง ถือว่าเป็นงานประเพณีประจำปีของชาวมุสลิมในพื้นที่ เพื่อให้ชาวมุสลิมได้ร่วมกันเฉลิมฉลองวันคล้ายวันประสูติของท่านศาสดามูฮัมหมัด ผู้ซึ่งเป็นแบบอย่างของชาวมุสลิมทั่วโลก อย่างพร้อมเพรียงกัน และเพื่อความสมานฉันท์ ระหว่างชนต่างศาสนิกในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน การแสดงอนาชีด  การแสดงความสามารถของเยาวชนมุสลิม การบรรยายธรรมจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และอื่นๆอีกมากมาย

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย จ.ยะลา

โทร.064-126-5593

Visitors: 100,351