ดิว อริสรา

ดิว อริสรา ดารา นักแสดง มอบทุนการศึกษาและเงินสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้นักเรียนด้อยโอกาสโรงเรียนบ้านจาเราะซูซู อ.เบตง จ.ยะลา   

https://relink.asia/nDmE1

วันนี้ (9 ม.ค.67)  ดิว อริสรา ทองบริสุทธิ์ ดารา นักแสดง และน้องไซลาส ลูกชาย  ได้สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2567 โดยมอบเงินจำนวน 20,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษา ซื้อของขวัญ อุปกรณ์กีฬา และเลี้ยงอาหารให้นักเรียน โรงเรียนบ้านจาเราะซูซู  ต.ธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา  ซึ่งมีน้องๆจิตอาสายาวชนเบตง ห้องเรียน เพจ สุด ๆ แล้วป้ะ มาร่วมมอบความสุข สร้างรอยยิ้ม สร้างกำลังใจให้น้องๆนักเรียน ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและเยาวชนทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยมีนายสาหะ อาแว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจาเราะซูซู  นางสาวนูเรีย อาแว ที่ปรึกษาน้องๆจิตอาสายาวชนเบตง ห้องเรียน เพจ สุด ๆ แล้วป้ะคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ ท่ามกลางบรรยากาศที่มีความสนุกสนาน มีการเล่นเกม มอบของขวัญ เลี้ยงอาหารตลอดทั้งงาน สร้างความตื่นตาตื่นใจให้น้องๆนักเรียนเป้นอย่างมาก 

นายสาหะ อาแว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจาเราะซูซู  กล่าวว่า โรงเรียนบ้านจาเราะซูซู  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่  1  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีครูผู้สอน ครู 5 คน นักเรียน 31 คน นักเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กด้อยโอกาส ครอบครัวมีฐานะยากจน ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างกรีดยาง และรับจ้างทั่วไป ในพื้นที่บางจุดจะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์  เนื่องจากพื้นที่เป็นป่า เขา เด็กนักนักเรียนมักจะยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้านเนื่องจากบางครอบครัวไม่มีทีวีดู ไม่มีการอินเตอร์เน็ตให้เชื่อมต่อ นับเป็นปัญหาเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณดิว อริสรา  และครอบครัว