ดิเอมเมอรัล

รับมอบโล่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม

           ร.ต.ท. ดร. มนัส โนนุช ประธานที่ปรึกษาสมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) เป็นประธานในพิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ “ฐานันดร 4” ให้กับโรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ในฐานะ "ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม" โดยมี ขวัญเรือน เหลียว