ตชด

ตชด.44 จัดพิธีอ่านสารของผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เนื่องในโอกาสวันสถาปนากองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ครบรอบปีที่ 71 

วันนี้ (8 พ.ค.67) ที่หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44  อ.ธารโต จ.ยะลา พ.ต.ท.ธีรศักดิ์  โพธิ์ศรีมา ผบ.ฉก.ตชด.44 เป็นประธาน พิธีอ่านสารของ พล.ต.ท.ยงเกียรติ มนประณีต ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เนื่องในโอกาสวันสถาปนากองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ครบรอบปีที่ 71 เพื่อเป็นการส่งความปรารถนาดี มายังข้าราชการตำรวจ และครอบครัว รวมถึงขอบคุณกำลังพลทุกนายที่ได้ร่วมปฏิบัติภารกิจ ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี โดยมี รอง ผบ.ฉก.ตชด.44  พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจ ฉก.ตชด.44 เข้าร่วม จากนั้นได้ร่วมกันปลูกต้นไม้  ทำความสะอาดภายในหน่วย และแข่งขันกีฬาภายในหน่วย โดยหน่วยได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับกำลังพล

พ.ต.ท.ธีรศักดิ์  โพธิ์ศรีมา ผบ.ฉก.ตชด.44  กล่าวว่า กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2496 ภายใต้สภาวะที่ประเทศไทยเผชิญกับภัยคุกคามของลัทธิคอมมิวนิสต์ ทำให้รัฐบาลและกรมตำรวจในขณะนั้น ได้จัดตั้งตำรวจตระเวนชายแดนขึ้นมา เพื่อทำหน้าที่รักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน ภายใต้คุณลักษณะ 3 ประการ คือ ทำการรบในระดับหน่วยขนาดเล็กได้อย่างทหาร ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างตำรวจ และพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างข้าราชการพลเรือน โดยมี พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ อธิบดีกรมตำรวจ เป็นผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนคนแรก

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ตำรวจตระเวนชายแดนได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ที่มีปัญหาค