ตำรวจไทย มาเลเซีย

ตำรวจไทย มาเลเซียร่วมละศีลอดเสริมสร้างความสัมพันธ์ในเดือนรอมฎอน
 ยะลา - ตำรวจไทยและมาเลเซียร่วมละศีลอดกับผู้นำศาสนาในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา พร้อมมุ่งมั่นทำหน้าที่เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในเดือนรอมฎอน
เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 28 มี.ค.67 ที่สถานีตำรวจภูธรเบตง อ.เบตง จ.ยะลา พ.ต.อ.จิรวัฒน์ ดูดิง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเบตง เป็นประธานเปิดกิจกรรมละศีลอด ตามโครงการรอมฏอนสัมพันธ์ โดยมี พลตรี นิติ ติณสูลานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา  นายสกุล เล็งลัคน์กุล นายกเทศมนตรีเมืองเบตง  นายมูหะมะ  การี  คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา สาขาเบตง  ผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่อำเภอเบตงและประเทศมาเลเซีย  ตำรวจ สภ.เบตง  ตำรวจ เปอร์กาลังฮูลู รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย พร้อมผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคประชาชน   เข้าร่วมกิจกรรมละศีลอดในครั้งนี้ จำนวน 300 คน 
พ.ต.อ.จิรวัฒน์ ดูดิง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเบตง   กล่าวว่า สถานีตำรวจภูธรเบตง ได้ตระหนักถึงห้วงเวลาที่สำคัญทางศาสนาของอิสลาม จึงได้จัดให้มีกิจกรรมละศีลอด ตามโครงการรอมฏอนสัมพันธ์ เพื่อเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมที่ดีงามของศาสนาอิสลาม เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ บนพื้นฐานความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมสันติสุข ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติ