ต้านภัยยาเสพติด

เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์จัดการเเข่งขันกีฬาชุมชนต้านภัยยาเสพติด

ยะลา -เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์จัดการเเข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567   

วันนี้(4 ธ.ค.66)ที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง เป็นประธานเปิดการเเข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567  โดยมีนายสมัคร นอระพา นายกเทศมนตรีตำบลธารน้ำทิพย์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ประชาชน  เยาวชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นายสมัคร นอระพา นายกเทศมนตรีตำบลธารน้ำทิพย์  กล่าวว่า การเเข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์เป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่หันมาออกกำลังกาย เล่นกีฬา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ นำไปสู่การลด ละ เลิก อบายมุขต่างๆ รวมถึงให้ประชาชน ให้มีความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ระหว่างชุมชนกับชุมชน ชุมชนกับหน่วยงานรัฐ และก่อให้เกิดสันติสุขในพื้นที่ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

สำหรับการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ มีการแข่งขันต่างๆ มากมาย อาทิ  การแข่งขันฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ วิ่งกระสอบ ชักเย่อ  และกีฬาอื่นๆ อีกมากมาย

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย จ.ยะลา

โทร.064-126-5593

Visitors: 346,748